Контакт

България над всичко!

Вестник "Нова Зора"

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:
1000 София
ул “Пиротска” 3
тел./факс: (02) 846 50 01

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:
Редакция: novazora@novazora.net
Изпращайте материали и въпроси на този адрес

Уеб-администратор: webmaster@novazora.net
По въпроси свързани със сайта

БАНКОВИ СМЕТКА:
Уникредит Булбанк
IBAN: B79UNCR96601010184709
BIC: UNCRBGSF

Политическа партия "Нова Зора"

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС:
София
ул “Пиротска” 3
тел.: (02) 985 23 05