"Нова Зора" - брой 7 - 24 февруари 2009 г.

Дискусията за България не е завършила
Атанас СТОЙЧЕВ

Логично - след „Казано и предсказано” (2007), - в началото на годината, на книжния пазар у нас се появи вторият поред сборник със спомени и публицистика на редовния анализатор на страниците на „Нова Зора” инж. Енчо Енев.
В четвъртък, 19 февруари, повече от 200 почитатели уважиха официалното представяне на сборника, онасловен „Мозъчна атака”. Премиерата бе в старозагорската Регионална библиотека „Захарий Княжески”, а събитието се превърна в своеобразен дискусионен форум, на който бяха засегнати както въпроси от геополитическо естество (ролята на САЩ, Китай и Русия в съвременния свят), така и проблеми на актуалното българско битие (противоречията на прехода, проиграните национални шансове, взаимоотношенията България-Русия и др.). Със свои въпроси, мнения, анализи, оценки и спомени в диалога се включиха десетки присъстващи, сред които проф. Евгений Гиндев, астрофизикът ст. н. с. д-р Борис Комитов, художникът Христо Танев, д-р Богдана Димитрова, журналистите Стоянка Цачева, Венелина Попова и Сава Савов.
Сборникът на Енчо Енев носи заглавието „Мозъчна атака” по името на една от главите в нея. Но това е и повод, и вътрешна логика на авторовите спомени, които са подчинени именно на този метод за експертна оценка. В класическия си вид методът мозъчна атака обобщава личния и професионален опит на много и (по възможност) оригинални личности. Грешките или заблудите на един намират своя коректив в анализа и решението на друг от групата, общността, обществото.
Така е и тук, при това без претенции за оригиналност, за истина от последна инстанция, а като повод за размисъл върху събитията, побрали в себе си хода на времето. Неизкушените читатели останаха впечатлени както от географията на авторовия опит – Индия, Китай, Ирак, Русия, Германия, и от Бомбай до Хамбург, - така и от галерията герои, чиито съдби е вплел в книгата си.
Но най-впечатляващи в историите на Енчо Енев са опитите му да осмисли фундаменталните характеристики на двете епохи – социализъм и капитализъм, сполетели ни на границата между два века. Характернотго за авторовия стил е, че още в заглавието се поставя социален проблем, очевидна е ескалацията на събития, съдби и идеи, и някак по необходимост темата прераства в критичен анализ, в обобщение, и в лична морална оценка, защо не и в светогледно откритие. Появява се възможността за формулиране на нови идеи и непознати в практиката решения. Не е ли това проявление на метода на метода на мозъчната атака? Времето и читателите ще отсъдят.
Втората част на книгата не е изцяло нова за изкушената от остра и директна публицистика читателска аудитория. Тук са събрани най-важните публикации на Енчо Енев в българската преса и в електронни сайтове през 2008 г. Книгата съдържа като приложение и дивиди със записи на най-силните телевизионни интервюта и участия в публицистични предавания на Енчо Енев през изтеклата година.
Естествено е да му пожелаем още творчески успехи и да запази острото си перо и око в името на България.

Енчо Енев, „Мозъчна атака” (ИК “Глаголица” ЕООД, 2008), премиера - в старозагорската Регионална библиотека „Захарий Княжески”, на 19 февруари т.г.

Нагоре
Съдържание на броя