"Нова Зора" - брой 44 - 2 декември 2008 г.

Отговорността към нацията
Пламен ДАМЯНОВ

Много анализатори се опитват да обясняват причините защо в Русия и други източноевропейски страни през 20 век се установяват тоталитарни политически системи с централизирана икономика. Разбира се, за това има обективни обстоятелства, зад които обаче стоят главните действащи лица – хората, с техните субективни характеристики. Съществуват характерни черти в манталитета на определена социална група в страни като България и Русия, което може да обясни в немалка степен причините, щото нацията да търси решение на проблемите за оцеляване и развитие в една по-централизирана система със съответстваща й идеология (каквато е комунистическата).
Както знаем, в буржоазното общество има силно имуществено разслоение. Част от хората притежават по-голям дял от националното богатство. Аз няма да се спирам на начина, по който те са го придобили, допускам, че повечето са забогатели благодарение на своята инициативност и гъвкав ум (въпреки че през последните 19 години у нас като че преобладават забогателите чрез грабеж и измама на обществото). Когато българин, или руснак например, забогатее, той не инвестира в модернизация на някакво производство или услуга, а си купува скъпа кола, яхта или къща в чужбина за милиони. Голяма е разликата между западните и източноевропейските милионери. Въпреки че в САЩ, Англия или Германия има хора с много пари, никой от тях не инвестира в чужди футболни отбори, а влага парите си в наука, образование и нови технологии предимно в родината си или купува предприятия в чужбина, за да извлича национален доход оттам за своята страна.
Разбира се, западните олигарси също живеят нашироко, тяхната алчност е не по-малка от тази на източните им „колеги”, но разликата е, че те имат мярка и самоконтрол и най-вече - все пак мислят за просперитета на своята нация. Това става чрез инвестициите, които западните бизнесмени правят в нови технологии, образование, инфраструктура и т.н., което прави и държавата им по-силна, а оттам и бизнесът става по-защитен!
Нашите богаташи на поразия изнасят пари, добити с труда на собствения си народ, в чужбина! Ето това е голямата разлика между западните и източните бизнесмени – чувството за отговорност пред нацията за нейния просперитет и сила!
Бизнеселитът е реална част от ръководството на нацията и трябва да има отговорност за просперитета й, което е гаранция за сила и стабилност на държавата, за устойчивост и защитата на нейните икономически структури и човешки потенциал. Алчността и личният егоизъм обаче, на нашите (и на руските) новобогаташи ги откъсва от народа, което е една от главните причини през 20 век в страните от Източна Европа да се наложат държавно централизирани тоталитарни режими, които контролират икономическите ръководители на всички нива. Останал без този контрол сега, икономическият „елит” (или т. нар. бизнесмени) пилее създаденото от труда на нацията богатство, без да прави дългосрочни инвестиции. Като добавим и факта, че по-голямата част от тези хора са придобили състоянието си по престъпен начин, ограбвайки своя народ, то можем да кажем, че източноевропейските олигархични държави просто плачат за Ленин и Сталин!
Впрочем липсата на дисциплина касае не само бизнеселита, но и представителите на държавната власт. Свидетели сме на далавери от всякакъв род, които те вършат почти безнаказано – фактор, налагащ съществуването на една по-централизирана авторитарна система. Системата на управление винаги съответства на манталитета на хората от дадена нация, мисля, която за да съществува в условията на междунационално съперничество, изисква определен държавно-правов ред и дисциплина. Може би не най-добрите, но такива все пак съществуваха в т. нар. тоталитаризъм. Свидетели сме как в страни като САЩ и Великобритания е наложен ред и дисциплина, благодарение на което техните управленски системи функционират успешно толкова време и нациите им са устойчиви и силни в борбата за съществуване.

Нагоре
Съдържание на броя