"Нова Зора" - брой 44 - 2 декември 2008 г.

Горе сърцата, патриоти на България!
Декларация на ПП “Нова Зора”
ЦИБ на ПП “Нова Зора”
Председател Минчо МИНЧЕВ

По повод на последните събития в обществено-политическото пространство на Р България ЦИБ на ПП “Нова Зора” заявява следното.
Продължаването на лустрационните тенденции в България, прикрити зад благочестиви и псевдонабожни морални принципи, е опасна игра с националната сигурност, с бъдещето на народа ни и с българската държавност. Инициаторите и поддръжниците на политиката за ново разделение на нацията се засвидетелстват като крайно безогледни реваншисти, в условията на всестранна морална и материална криза, пред която е изправена България. Редом с тях обаче действат в същата посока и представители на част от т. нар. лява сила, чиято цел е осигуряване единствено на властови позиции, на власт на всяка цена. Набелязващото се прокарване на нови разделителни линии, този път и на мирогледна основа, е доказателство, че за част от партиите на властта и българската опозиция походът срещу патриотизма не е завършил и чрез него те обслужват чужди на България интереси в усилията си за отслабване на съпротивителните сили на нацията, пред надвисналите опасности от регионален и глобален характер.
Ние напомняме изстраданата истина, че нация, лишена от миналото си, не може да се срещне с бъдещето си и е осъдена да обитава вечно безпътното настояще.
За нас, българските патриоти, българската държавност не е конюнктурно или предизборно мероприятие. Ние знаем, че българските държави са се сменяли във времето, но българската държавност, родена от волята на българската нация, обитава вечността на съюза на миналите, настоящи и бъдещи поколения. Тези, които претендират да са наследници и адепти на демокрацията и демократичните принципи, са длъжни да напомнят, че единственото легитимно наследяване е чрез добросъвестност и честност. Другото е мародерство и умишлено вредителство на България и българската кауза.
На всички разтерзани от слабоумната политика на кликата на днешните политекспериментатори ще кажем, че майка България ще съхрани техните имена в благодарната си памет, че те ще останат чрез изпълнения си дълг във вечността на националното ни битие. Като партия на социалния идеал и патриотичната енергия, ние им отдаваме нашата всестранна подкрепа. Уверяваме ги, че няма повод нито от какво да се срамуват, нито за какво да съжаляват. Нашата благодарна памет ще съхрани и имената на тези, които вече загубиха живота си – и българи, и приятели на България, които станаха първи жертви на днешната престъпна безотговорност и зла антибългарска воля. Горе сърцата, приятели!
Относно последната наказателна акция на ЕС в лицето на брюкселските бюрократи ПП “Нова Зора” заявява своята решителна отрицателна оценка и призовава народа и правителството на републиката да защитят достойнството и интересите на нацията с всички възможни средства.
Република България е влязла в съюз на равноправни и уважавани нации, а не в трудово-изправителна колония, където провинените ги привързват на фалака и избирателно ги бият за назидание. Настояваме правителството на България да брани името й по начин, достоен за нейната история, култура и духовност. ”Европейските ценности”, на които брюкселските “демократи” толкова държат, би трябвало да се изразяват единствено в добронамерена помощ, когато някой член на съюза изпадне в затруднение. Сегашото поведение на ЕС, независимо от мотивите му, предполага предубеждение и груба намеса във вътрешните работи на съюзен член.
ПП “Нова Зора” приканва българските държавници да приложат необходимите ответни мерки, които да включват замразяване на изплащането на съюзния членски внос, едновременното въвеждане на ограничен протекционизъм, както и пускане в действие на спрените реактори на АЕЦ “Козлодуй”.
Ние настояваме правителството на Р България да предупреди ръководството на ЕС, че продължаването на неговата късогледа политика спрямо България може да има непредсказуеми последици. В такъв случай българският народ ще подкрепи действията на своите ръководители в името на държавата и нацията.

Нагоре
Съдържание на броя