"Нова Зора" - брой 7 - 19 февруари 2008 г.

Владимир Путин благодари на “Нова Зора”
На 13 февруари т.г. в редакцията на “Нова Зора” позвъни посланикът на Руската федерация Анатолий Потапов. Негово Превъзходителство заяви, че с голямо удоволствие изпълнява поръката на президента на Русия да предаде на главния редактор на вестника Минчо Минчев благодарността на Владимир Путин за съдействието при запознаване на българската общественост с позициите на Русия по основните въпроси на международните отношения, живота в Руската федерация, както и поддръжката на традиционните връзки между народите на Русия и България.
Автор: "Зора">> Пълния текст...
Русия се съсредоточава
Уважаеми граждани на Русия,
Уважаеми колеги
Смятам, че в края на втория мандат в качеството ми на президент на Руската федерация е нужно да кажа какво бе направено за последните години, и да формулирам виждането си за развитието на страната в дългосрочна перспектива.
Преди осем години ситуацията у нас бе много тежка (вие добре го знаете). Страната преживя срив, обезцениха се паричните спестявания на гражданите. Пред очите ни терористите започнаха мащабна гражданска война, нагло нахлуха в Дагестан, взривяваха домове в руските градове. Но хората не се отчаяха, не се уплашиха. Напротив, нашият народ отвърна със сплотяване и съсредоточаване. В защита на Русия, на териториалната й цялост застанаха не само военнослужещите, но и самото общество. Без да получат заплата, дълги месеци лекари и учители предано изпълняваха своя дълг. Работниците, инженерите, предприемачите се трудеха на своите места, опитваха се да изведат икономиката от състоянието на стагнация и упадък. Очевиден бе искреният стремеж на хората за укрепване на държавата, за промяна на ситуацията в страната.
Изказване на президента на Руската федерация Владимир Путин>> Пълния текст...
Грешен геополитически избор
През изминалата седмица в световния информационен обмен се откроиха две събития, които макар и от прима виста да изглеждат несвързани помежду си, всъщност се отнасят до един и същ проблем.
Става въпрос за ново състояние в динамиката на процеси, които променят геополитическите реалности в контекста на съществуващия световен ред.
Първото събитие е годишният доклад на шефа на националното разузнаване на САЩ - Майкъл Макконъл, пред конгреса на Съединените щати. В анализа на шпионин номер едно на САЩ впечатление правят няколко констатации, които показват промяна в разположението на вектора на геополитическото стоене.
Между другото Макконъл стига до няколко много важни извода. На първо място, той подчертава, че две държави - Русия и Китай, и един картел - ОПЕК, в резултат на нарасналия си финансов потенциал са в състояние да използват финансовото си влияние за постигане на политически цели. Втората констатация на шефа на ЦРУ е, че руската армия е преодоляла вече кризисния период и в момента тече ускорен процес на модернизация и превъоръжаване на всички родове войски.
Автор: Енчо ЕНЕВ>> Пълния текст...
До редакцията на в. "Нова Зора"
Уважаема редакция,
На 7.2.2008 г. средствата за масова информация съобщиха за поредното масирано замърсяване на въздуха в района на Гълъбово. Източник на това замърсяване са трите електроцентрали от района на "Марица-изток". Констатирано е наличие на серен диоксид двадесет пъти повече от допустимото. Нищо ново, бихме казали, не е за първи път и за съжаление, вероятно няма да е за последен. По телевизията видяхме майка с дете, страдащо от астма. Драмата на местните жители е голяма. Основната причина е, че въглищата в този басейн са нискокачествени.
Това, което ме накара да се обърна към вас, е едно предаване преди няколко седмици по програма "Хоризонт" на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров, в което той каза, че има предложение от чужди инвеститори да построят нова централа в района на "Марица-изток", с мощност 720 мегавата, като не искат от нас нито лев, а само да осигурим въглищата.
Автор: Никола ИВАНОВ>> Пълния текст...
Безумствата в образованието обричат бъдещите поколения
Образованието безспорно е една от най-важните социални сфери в обществото. То осигурява духовното възпроизводство на народите чрез социализация на младите личности, чрез придаването на специфичен техен образ, желан и отстояван от предишните поколения в обществото.
Всеизвестно е, че каквито са младите хора днес, такова ще бъде обществото утре. Поради това всяко държавно ръководство, което е отговорно за бъдещето на своя народ, което има високо равнище на интелигентност, проектира, отстоява и работи за прогресивното развитие на образователно дело.
Автор: Анко ИВАНОВ>> Пълния текст...
Днешното българско общество е повече съсловно, а не класово
Г-н Вацев, очевидно е, че българският "политически елит" и обикновените български граждани някак пропуснаха тази година датите 10 януари и 4 февруари. И докато за редовия българин това е до голяма степен обяснимо, остава да Ви запитам защо според Вас "елитът" ги "забрави"?

Напротив, победителите помнят светлите дати на победите си. Проблемът е друг - че всеки опит тези светли дати да се празнуват публично, завършва с конфузия - твърде много хора знаят истината за т. нар. народно-социална революция от 1997 година. Явно ще трябва да се почака да измрат очевидците (или да им се помогне за това). А дотогава - празникът ще е дискретен, ще се отбелязва в тесен кръг от посветени. След десетилетия обаче, ще го има в учебниците по нова българска история и децата ще го изучават като „Ден на победата на добрите сили над лошите сили" - или нещо от този род. Всъщност тогава „възтържествува" моделът на българската перестройка. А всеки политико-икономически модел зависи винаги от своите успехи и от своите неуспехи.
Моделът, който днес в България догаря и ужасява всички с безсмислицата си, беше заложен в първите няколко години след края на българския социализъм. Той се яви като революционно завоевание на обществото. Всъщност обаче този модел представляваше реализация на вижданията на късния социалистически елит от 80-те години. И затова в момента се носи атмосферата на дежа вю.
Всъщност днес се случва онова, за което мечтаеше българската късносоциалистическа номенклатура, късносоциалистическият държавно-партиен комунистически елит. И ние сме свидетели на гниенето на нещо, което се роди през 80-те години и което днес умира поради своята нежизнеспособност.
Фактически кризата на сегашния държавно-политически модел изважда на показ несъстоятелността на мечтата на този елит и неговата борба тя да стане реалност. Днес той победи, той е на власт. От друга страна, виждаме резултатите. Както и техния водещ идеал...
Валентин ВАЦЕВ пред в. "Нова Зора">> Пълния текст...
Отвъд кръгозора
След промяната на 10.11.1989 г. се оказа така, че никой не бе подготвен да управлява. Уж чакано, събитието ни завари съвсем неподготвени. Неподготвено бе и обществото, и новосъздаващият се управляващ елит.
Настъпи безвремие, а с него и някаква странна парализа като пред буря. И тогава се появиха тълпите - никакви граждани не бяха това! - и те се разюздаха в сокашки безчинства и метежи. Ударен бе кибрита на Партийния дом пред очите на някога всесилната милиция.
Някой, скрит в тъмата на тъмен заговор, дърпаше конците.
Автор: Венцеслав НАЧЕВ>> Пълния текст...
Косово:
Между контролираната независимост и неконтролираното нарушение на международното право
Косово заяви намерението си да обяви независимост и това е повод за тържества и прояви на национална гордост от страна на албанците в областта. “Наблюдавана”, “контролирана” или “оспорвана”, тази “независимост” ще бъде упражнявана както от полувоенни и полуграждански формирования от албански сили и висши функционери, така и от военната мисия на НАТО в провинцията КФОР, мисията на ООН в Косово, трайно американско присъствие и евентуална мисия на ЕС (засега теоретично), поради липса на други доброволци, на които да се прехвърли отговорността за справяне с негативните последици от събитията в Западните Балкани.
Автор: Христо ТЕПАВИЧАРОВ>> Пълния текст...
Първичка българска конституция
Ако внимателно проучим епистоларното наследство на Васил Левски, както и неговата Нареда за освобождаването на българския народ, а също така и Програмата на българския революционен комитет, ще видим в тях заложени началата на първата наша конституция. Тя е сътворена преди Търновската и не е ознаменувана нито с камбанен звън, нито с тържествени песнопения. Подобно на Паисиевата историйца и тя е сътворена “под лампа жумяща” и в непрогледната тъма на варварско робство, прихлупило като с надгробен камък страдалната ни земя.
И затова първата наша конституция е белязана с печата на святост и провидство.
Автор: "Зора">> Пълния текст...
“За отечество работим, байо!”
Това не са обикновени банални писма, те съчетават личното начало и вътрешната потребност с практическата - приложна функция на писмото. В тях намира израз необикновено положение на словото - когато трябва да организира, да насочва, да създава практически действени структури, да указва, ръководи, проверява.
Днес множество най-различни комуникационни средства и институции са поели тези функции, възлагани тогава от Апостола само на писмата му. Ето защо писмата спадат към онези живи текстове, които е трябвало да се придържат строго към най-разбираемите разговорни форми на езика.
Но всеки, когато цитира писма на Левски, бърза да добавя думи в квадратни скоби и излиза, че Левски не е могъл да напише едно изречение без да изпусне някоя дума. Писмата му като че ли са индивидуална собственост на всеки и всеки трябва да ги пригоди към своите разбирания и своята езикова култура. Някои от добавките са полезни и необходими. Но трябва да кажем, че често пъти тълкувателите не са се помъчили да вникнат в неговия език и допълват излишни думи, които само замъгляват, а нерядко и изопачават смисъла.
Ще взема два примера от книгата на Никола Гайдаров “Процесът срещу Васил Левски и революционната организация”. Не искам да кажа, че намесата тук е индивидуално решение на автора й. Разбирам, че той, от своя страна, може би се позовава на други източници. Става дума за една обща тенденция и за дълбоко вкоренена практика, а използвам тази иначе хубава книга, просто защото ми е подръка.
Автор: Здравко НЕДКОВ>> Пълния текст...
Ще освободим Левски!
Узунов и Бойчо Русев от Гюрюджий отидоха с Узунов двамата да разгледат барон Хиршовата желязна линия, между Търново - Сеймен да отпечатат с восък бурмите на железницата. Заедно с тях беше и Дойчо Д. Аладжов. Ходиха и донесоха восъка, взет (като) мярка, за да направим железни нахтаре. Между атиловците се намери железар, който по заповед на Коля Ганчев изработи през нощта на 26 януарий четири железни ключа согласно восъчения отпечатък. На 26-й същия месец, през нощта, Узунов и Бойчо Русев отидоха да опитат нахтарите дали ще уйдисат в бурмите. Нахтарите уйдисаха. Третата бурма се развъртя, двете релси една от друга се разкопчаха. Радостта беше велика! Сърцата силно затупаха. Бойчо и Атанас се спогледаха и очно си проговориха: “Свършено! Левски ще бъде спасен, само да го прекарат през това място...” Разкопчаха два чифта релси, можеха да разкопчат още шест, ако искаха, но нямаше защо: сега се правеше опит само с ключовете. За сполучното изработвание на ключовете Узунов заповяда да се даде парично вознаграждение на железарят. Железарят не прие вознаграждението, а помоли Коля Ганчева да му се издаде квитанция срещу пет-шест лири, които бяха му определени като заслуга: “Комитета има нужда от пари. Аз съм член от комитета, но съм беден. Вместо парична помощ ще давам своя труд” - отговори честния работник лично Узунову, когато последния го попита защо не приема вознаграждението.
Стефан Сливков и Георги Хаджидечев изработиха турските облекла за юнаците и ги принесоха.
Автор: Поп Минчо КЪНЧЕВ>> Пълния текст...