"Нова Зора" - брой 5 - 7 февруари 2006 г.

Към бездната на третия свят
 • Манипулативни практики в новейшата българска история
 • През всички времена манипулативните практики са били доминиращи при обработването на общественото мнение. И почти винаги извън манипулативния кръг са оставали изключително малко хора, интелектуално имунизирани от хищната масова сугестия. Тези хора, своеобразни Касандри на модерното време, са били недолюбвани както от елитите, така и от “широките народни маси”, които често жадуват да бъдат мамени, защото им се обещава “светло бъдеще”.
  И всуе са оставали всички трезви предупреждения на самотни прорицатели, които не са допускали да бъдат омайвани от песнопенията на манипулативните сирени. Най-често те са заклеймявани като черногледци, като “гнили интелигенти”, ако изполваме една по-стара стилистика. И ако някога подобни хора са били изваждани от кръга на социума с безцеремонна грубост (разбирайте го всякак - лагери, затвори, психушки), то днес се действа с перфидни демократични средства - просто не ги допускат до медиите и така да се каже, живи ги погребват. Или ако все пак ги допуснат, вкарват ги в изрядно подготвен капан и ги правят за посмешище.
  Автор: Венцеслав НАЧЕВ>> Пълния текст...
  Конституционни промени под натиска на Брюксел
  Действащата Българска конституция (12 юли 1991 г.) не можа да навърши пълнолетие, когато започна да създава сериозни проблеми на обществено-политическия живот в България. Вместо да бъде основен юридически инструмент за провеждане на реформите, предвидени в присъединителния договор за членство на България в ЕС, тя се превърна в препятствие за успешното изпълнение на договорните задължения. Свидетели сме през послените години на дълбоката системна криза в триадата - законодателна, изпълнителна и съдебна власт.
  Автор: Начо НАЧЕВ>> Пълния текст...
  Разликата е една и съща...
  За разликата между пролетарската и парламентарната диктатура
  Има един стар войншки виц - новобранец пита каква е разликата между картечниците “Максим” и “Шварцлое”, а ротният старшина по Оруеловски отговаря: “Разликата е една и съща!”
  Асоциацията с тази дълбокомъдрена фраза е следствие от осъзнатите през преходния период факти по прилагането на върховния закон на България.
  Автор: Милко БОЯДЖИЕВ>> Пълния текст...
  Бичът на Ендре Ади
  В началото на 70-те години поетът Михаил Берберов, в разгара на разгорещени наши разговори за това доколко поезията е субстрат на небесни и изчистени от земя послания и доколко е плът от плътта и кръв от кръвта на нашите човешки страсти, преведе една малка поема на Ласло Наги. Преведе я по подстрочник, но доказвайки, че е пълна с южен пек, с невероятни скокове на буйната виталност и въображение, с “преводи” на латиноамериканския магически реализъм на езика на мерената реч. Доказвайки, че е възможно - и то напълно - формите на народното творчество да се претопят в модерната трагичност на човека от 20 век.
  Поемата-стихотворение беше посветена на големия унгарски поет Ендре Ади - праотецът, иконата на унгарското мъченичество, на колективното бунтарство и необуздания индивидуализъм. На Ендре Ади, който, заченат в грях и святост, действително ненавижда и не търпи конформизма, сделкаджийството на привилегированите класи, обрекли унгаркия народ на немотия и безнадежност. С тази си поема поетът Ласло Наги, като ученик и следовник на Ади, изплиташе нов бич, за да гони фарисеите и по подобие на един друг унгарски гений, изплел бич от слънчевите лъчи (Шандор Петьофи), се закани да удари “този свят”, порочното му туловище и ситата му съвест.
  Автор: Проф. Чавдар ДОБРЕВ>> Пълния текст...
  Без канибалски номера, г-н Сидеров!
  Зам.-председателят на 40-ото народно събрание г-н Петър Берон е известен български пътешественик, обиколил половината свят и живял с представители на най-различни народи и раси. В началото на неговата кариера като зоолог той взема участие в една английска експедиция в Нова Гвинея. Един ден Берон и двама местни тъмнокожи са изпратени за няколко дни да събират животинки по посока на обрасъл с растителност планински връх. Няма сериозен учен, който да не е разсеян, и увлеченият в събирателска дейност Петър Берон не правел изключение - не се включвал по време на радиосеансите и в лагера започнали да се безпокоят за здравето му...
  Автор: Pумен ВОДЕНИЧАРОВ>> Пълния текст...
  Декларация
  на Политически кръг “Зора” и на редакцията на в. “Нова Зора”
  По повод декларацията на Централния сбор на партия “Атака” от 30 януари т.г. по случая с народния представител от Парламентарната група на Коалиция НО “Атака” Владимир Кузов, Изпълнителният комитет на Политически кръг “Зора” и редакцията на в. “Нова Зора” заявяват:
  1. Владимир Кузов никога не е бил предлаган като кандидат за народен представител от името на ПК “Зора”.
  2. Владимир Кузов никога не е бил сътрудник и на в. “Нова Зора”. Той е абсоюлютно непознато лице за ръководството на редакцията и на всички нейни сътрудници.
  3. Отговорността за злополучията в Парламентарната група на Коалиция Национално обединение “Атака” носи Волен Сидеров, който най-грубо посегна на моралния капитал на ПК “Зора”, еднолично подмени стойностните кандидатури за народни представители с подобни на Владимир Кузов. Определящият критерий на Сидеров беше и остана един-единствен - готовността на кандидата да го славослови. Владимир Кузов изпълняваше отлично тези изисквания. В своето политическо предаване по телевизия БКТВ и Канал 2001 той удобно обобщаваше: “Народът иска Волен Сидеров за водач, за министър-председател, за президент…”.
  Автор: “Зора”>> Пълния текст...
  Съобщение
  Изпълнителният комитет на ПП “Политически кръг “Зора” на основание чл. 6, ал. 2, буква “б” от Устава на партията (по официално изразено и писмено декларирано пред ИК желание на две-трети от дружествата) свиква извънреден конгрес на ПП “ПК “Зора”
  Началният час е 10.00 ч на 11 март 2006 г. в гр. София
  Конгресът ще се проведе в зала 3 на НТС, ул. "Г.С. Раковски" 108, София.
  Основната задача на извънредния конгрес е да се приеме нов устав на партията, приведен в съответствие с параграф 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за политическите партии (обн. ДВ/бр. 28 от 1.04. 2005 г.), както и приемане на нова политическа програма и избор на нови ръководни органи на партията.
  Автор: “Зора”>> Пълния текст...
  Нашенец наследява английската корона
  И тая привечер безработният българомохамеданин Хасан Иваноглу пак се събуди с главоболие. И като се убеди за сетен път, че празният стомах не помага и в това отношение, реши да потърси спешна медицинска помощ. И като потърси, намери докторите на етноложките науки от Хелзинкския комитет. И като ги намери, разбра, че всичките му главоболия идват от неизясненото му народностно самосъзнание.
  Лечението, което му препоръчваха хелзинкските джипита, беше от просто по-просто - вместо да се разпъва ту на кръст, ту на полумесец между БАН и Анадолската агенция на неуките, да определи етническата си принадлежност според собствените си предпочитания.
  Автор: Георги АСЬОВ>> Пълния текст...
  Лист отбрулен...
  На 26 януари т.г. американският посланик в България Джон Байърли подписа с външния министър Ивайло Калфин пътна карта за безвизовото ни пътуване до САЩ. Но и тази карта, както и “зелената”, явно ще си остане само лотариен мираж, поне за следващите няколко години.
  Посланикът категоречно подчерта, че докато босовете на родната организирана престъпност "не бъдат изкарани от бизнеса и вкарани в затвора”, българите няма да са добре приети в Америка. Нищо, че според директора на полицията ген. Валентин Петров престъпността у нас е много по-ниска от тази в САЩ и страните-членки на ЕС.
  Г-н Байърли обърна внимание и на нелегалната емиграция. Големият брой български студенти, които пристигат в САЩ и не се връщат обратно, също е пречка да бъде снето визовото ограничение за България.
  Автор: Рени МЕРЕТЕВА>> Пълния текст...
  Когато всички митове са маскари
  Нека сега не изясняваме какво е мит - с това не може да се справи и голяма докторска дисертация. Ще допуснем, че повечето хора са що-годе наясно с понятието. Но колкото и митът да е “нетеоретичен по самата си същност и значение” (Е. Касирер), все пак ще напомним, че това е опростен идеологически сюжет, който ние откриваме или конструираме; инструмент за обяснение (преживяване) на реалността, за нейното разбиращо осмисляне и преосмисляне. Защото човек не може да живее без смисъл и ориентация. Благодарение на митологичните сюжети много от алогичните житейски процеси намират приемливо (за даден момент, място и общество) обяснение, разкриват своето скрито предназначение, предлагат определено преживяване на света.
  Отчетливите политически митове са по-характерни за големите нации. Малките по-често се задоволяват с митоподобни тенденции, а понякога адаптират за туземна консумация отделни митологеми от репертоара на Големия брат. Не може да говорим за съвременната политическа митология без отчитане на националната психология, политическата динамика и медийната активност.
  Автор: Проф. Огнян САПАРЕВ>> Пълния текст...
  Настъпва ли краят на неолиберализма?
  Два световни форума привлякоха вниманието на международната общественост и политическите среди в края на януари. Единият събра 2340 финансови и промишлени величия, политолози и научни светила, бизнесмени и представители на концерни от 89 страни в света в швейцарското курортно градче Давос. Състоя се поредният Световен икономически форум, който всяка година по това време подлага на оценка икономическата конюнктура и актуалните политически събития в света. Другият форум бе подвижен, започна в столицата на Мали - Бамако, и завърши в столицата на Венецуела - Каракас. На този форум ентусиасти, известни политически личности, културни дейци, еколози, представители на неправителствени организации обсъждаха и търсеха изход от трагичното положение, в което се намира днес огромната част от населението в света в условията на глобализация и при догмите на неолиберализма.
  Автор: Васил ВАСИЛЕВСКИ>> Пълния текст...
  Евроотрезвяване
 • Крахът на европейските илюзии на Литва
 • Литва влезе в стабилен, разбираем и предсказуем съюз. Но събитията около приемането на евроконституцията, около дебатите за бюджета на ЕС, показаха, че това е само една илюзия. Както никога досега, ЕС се превърна в нещо твърде неопределено и непредсказуемо. Мнозина в Литва не вярват в бъдещето на ЕС. Едва сега Западът на Европа се изправи пред проблема за икономическия застой, за неефективния икономически модел на развитие, където прекалено силният контрол и бюрокрацията задушават частната инициатива.
  Проповядваният от Великобритания либерален курс води към свиване на социалните програми и към нарастване на недоволството в редиците на безработни, пенсионери и младежи, усвоили психологията на иждивенчеството, характерна за тези групи. Тук е и пресечната точка между групите на безработните и все по-нарастващия проблем с имиграцията, което стана видимо при неотдавнашните безредици във Франция. Подобни безредици вероятно са само началото на наближаващата “социална война”.
  Нека прибавим и тероризмът, надвиснал заплашително над Запада. Събитията сочат, че той с лекота може да дестабилизира и без това нестабилната система. Какво ще стане с ЕС, ако бъде приета мюсюлманска Турция със своите 70 млн. души население (и към момента на встъпването си тя ще бъде 100 милионна, т.е. 25% от населението на ЕС)?! Нейното население се размножава несравнимо по-бързо отколкото гражданите християни. ЕС даде положителен знак още в началото на официалните преговори за приемането на Турция. На прага на ЕС е и Украйна, със своите почти 50 млн. души. И така, всеки литовец, малко от малко опитващ се да разсъждава със собствената си глава, ще се запита: нима затова влязохме в ЕС, за да живеем в обкръжението на турци и украинци? В какъв ЕС всъщност влизам? И с какво ЕС ще е по-различен от СССР?
  Автор: ИА "Регнум">> Пълния текст...
  Морал и популизъм
 • По имотите ще ги познаете
 • В лексикона на съвременния български “политически елит” има една дума - популизъм, с която управляващи и опозиция се замерят непрекъснато, колчем първите - с предизборни цели -подхвърлят на електората трохи от държавната баница (чешмички, алеи, коледни надбавки към пенсии), а вторите поискат за “народа” неща, които и те самите, ако дойдат на власт, няма да му осигурят. Например незабавно преустановяване на българското военно присъствие в Ирак, предоговаряне на сроковете за закриване на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ “Козлодуй”, референдум за членството на България в НАТО и ЕС, за изпращането на български войски зад граница или за преминаването на чужди войски през България и приемането на американски военни бази на наша територия.
  Автор: Трендафил ВЕЛИЧКОВ>> Пълния текст...
  Капитализъм с човешко лице
  Преди шест десетилетия един йезуитски свещеник създава в Страната на баските мрежа от кооперации, наречена “Мондрагон”.
  Днес мрежата се състои от 122 кооперации и е седмата по големина корпорация в Испания. Нейните служители и работници са и нейни съсобственици - всеки от тях притежава своя дялов капитал. В корпорацията действа “християнската трудова демокрация”, ръководните длъжности са изборни, в нея няма уволнения и стачки. И “Мондрагон” просперира. Как е възможно това?
  Автор: Ангел БАРУСОВ>> Пълния текст...
  За заслуги към корпорациите и още нещо
 • Блеър, Чейни, Ръмсфелд и Буш - носители на антинаградите на 2005 г.
 • Краят на годината е наистина най-подходящото време за присъждане на награди. И първата от тях е “Купата Гари Глитър за самоконтрол”, която ще отиде при Тони Блеър. Последните две години със сигурност не бяха леки за него, но с известна степен на самоконтрол, той някак успя да запази усмивка на лицето си и жизнерадостния блясък в очите. С това впечатли съдиите, раздаващи наградите.
  През тези две години Тони видя как цялата му политика спрямо Ирак стигна до пълна катастрофа. Вместо обявената от него цел да дари на иракския народ мир и щастие, той му донесе хаос, кръвопролитие, насилие и нещастия. Неговата политика, вместо да гарантира на Великобритания по-голяма сигурност, превърна страната в мишена на тероризма в обозримо бъдеще.
  Автор: Тери ДЖОУНС>> Пълния текст...
  Една грандиозна манипулация
 • Социално-икономически последици от януарско-февруарските събития в България през 1997 г.
 • Четвърти февруари 1997 г. е преломна дата в българската история. На тази дата, по времето на тогавашния президент Петър Стоянов, бе върнат мандатът на БСП за съставяне на второ социалистическо правителство. Лидерите на основните политически сили подписват споразумение за “национално съгласие”, предвиждащо въвеждане на валутен борд и бърза приватизация на огромната по своя обем (тогава все още) държавна собственост.
  След проведените през април 1997 г. извънредни парламентарни избори управлението на държавата бе поето от правителството на СДС, начело с Иван Костов. Следвайки препоръките на МВФ, то въвежда механизма на паричен съвет (валутен борд) от 01.07.1997 г.
  Автор: Владимир ЦАРЕВСКИ>> Пълния текст...
  Истината за цената на природния газ
  Неотдавнашните искания на руския монополист “Газпром” да увеличи цените на природния газ за България оставиха обществото с впечатлението, че досегашните тарифи са били много изгодни за нас. Пак по същия повод редица високопоставени политици, например енергийният министър Румен Овчаров, направиха изявления, с които изкараха бившия вицепремиер Евгений Бакърджиев, който е договорил тия тарифи, едва ли не национален герой. Нищо по-невярно от това. Едно сравнение с другите страни от Източна Европа ще ни покаже най-добре какво е действителното състояние на нещата.
  Автор: Иво БРАТОЕВ>> Пълния текст...


  карикатура: Тодор Цонев