"Нова Зора" - брой 39 - 27 септември 2005 г.

Стига морал, дайте ефикасност!
Дейвид ИГНАЦИУС

“Катрина” открива пътя за нов вид политика в САЩ. Не става въпрос за ценности, нито за уреждане на сметки, а за ефикасност. Става въпрос да се вдигне на крака една ранена и объркана страна.
Има един политик, който действително формулира ясно тази визия. Това е Нют Гингрич, бившият председател на Камарата на представителите в Американския конгрес. Винаги съм изпитвал слабост към него, въпреки пристрастността, понякога възмутителна, която той доказа в хода на 90-те години. Гингрич е една от редките политически личности, които наистина разсъждават “извън калъпа” за начина за разрешаване на проблемите. Точно това прави и в този момент.
След урагана “Катрина” политическият живот изглежда следва обичайния си ход. Демократите са обхванати от пристъп на целомъдрено възмущение, което до голяма степен е оправдано, но контрапродуктивно в дълъг срок. На свой ред администрацията на Буш се снишава и остава в отбранителна позиция, при което говорителят на Белия дом Скот Маклелън квалифицира като “партизански” и най-малкия упрек, отправен към правителството.
Тогава чуйте по-скоро “промяната на стратегията”, която предлага Гингрич след “Катрина”. Коментарите му са извлечени от две бележки, които той пусна между отговорните републиканци след катастрофата. Гингрич изтъква, че дебатът за ценностите, който толкова раздели Америка през последното десетилетие, е приключил. Големите проблеми на страната не засягат морала, а ефикасността.
“Днес не сме в битка за ценностите, а по въпроса дали системата функционира - заяви той. - Въпросът - това е ефикасността”.
И е истина на всички нива: общинско, регионално и федерално. Гингрич критикува реакцията на правителството също тъй опустошително, както който и да е демократ: “Федералното правителство и неговите регионални и местни еквиваленти не са преставали да бъдат в основата на всичко” - пишеше той на своите републикански другари през миналата седмица. “Грешка е да продължаваме да защитаваме системи и процедури, които очевидно се провалиха" - отбелязва в друга бележка.
"Въпреки че щетите бяха безпрецедентни, те бяха напълно предвидими.”
Реакцията на правителството трябва да е съзидателна и да има такъв размах, както катаклизма. В една от своите бележки Гингрич призовава Буш да номинира един суперотговорен, който да надзирава възстановяването, и предлага за поста Руди Джулиани. “Бившият кмет на Ню Йорк знае достатъчно, за да поддържа един екип и да накара федералните органи наистина да променят поведението си”.
Бившият председател на Камарата на представителите има няколко добри номера, за да усили опитите за възстановяването. Гингрич иска да направи от Мексиканския залив “зона на възстановяване, реконструкция и просперитет” и ще предложи за това 25% данъчен кредит за три години за всички инвестиции, които създават работни места в региона.
Гингрич предлага да се конституира един корпус от публични управници, вдъхновяван от предприемаческия дух, който би заменил тежката публична администрация и би работил със скоростта на интернет и с надеждността на FedEx или на URS.
Дошъл е часът партията на ефикасността да заеме авансцената. Фалитът на властите бе очевиден преди “Катрина”: правителството е неспособно да намери жизнеспособна стратегия за войната, която води в Ирак. Неспособно е да организира ключовите си служби, за да се заеме с тероризма, който изобличава кресливо.
От тази година знаем добре, че страната мечтае за промяна. “САЩ са изправени пред една “изключителна катастрофа” - декларира Гингрич. Политиците, които се окажат на висотата на това предизвикателство, ще бъдат искрите на изборите през 2006 и 2008 година (за подмяна на част от Конгреса и за президентския пост - б.пр.). Тези, които останат залепнали за своята рутина, ще пострадат.
Кой е готов да се ангажира в партията на ефикасността?

“Вашингтон поуст”
септември 2005

Нагоре
Съдържание на броя