Редакционен съвет

България над всичко!

Нова Зора

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Минчо МИНЧЕВ

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

проф. Бончо АСЕНОВ
акад. Васил ГЮЗЕЛЕВ
Венцеслав НАЧЕВ
Илияна ВЕЛЕВА (зам.-главен редактор)
д-р инж. Марин БЕЛОЕВ
д-р Христо МАЛЕЕВ
доц. д-р Нако СТЕФАНОВ
акад. Николай ХАЙТОВ
ст.н.с. Румен ВОДЕНИЧАРОВ
д-р Тодор МИШЕВ