"Нова Зора" - брой 20 - 18 май 2010 г.

Сподели във Facebook
Декларация на бивши военни разузнавачи от БНА по повод 65-ата годишнина на Празника на победата
ген. Васил ЗИКУЛОВ

Девети май е велик празник за държавите, народите, етническите малцинства, културните и религиозните общности, политическите и обществените организации и частни лица, взели участие във Втората световна война на страната на антифашистката коалиция. Той е основание за тяхната законна гордост от общопризнатия им принос за разгрома на фашизма.
Признат за гордост навсякъде, но не и у нас!
България е единствената държава в света, която посреща великия празник с действащ, уникален по своето лицемерие и недомислици Закон за досиетата.
В него:
- разузнаването против войските на фашистка Германия през Отечествената война в състава на антифашистката коалиция се разглежда като морално осъдимо, а военните разузнавачи, взели участие в него, се подлагат на обществено порицание и дискриминация;
- премълчават се и не се разглеждат като морално осъдими действията на зловещите РО-2 и РО-3, станали известни с кървавите си насилия срещу български, гръцки и югославски антифашисти, през периода 1941- 9 септември 1944 г., когато България участваше във войната на страната на фашистка Германия.
България също така е единствената държава в света, която по своя инициатива омаловажава и премълчава приноса на партизанското движение на своя народ за разгрома над фашизма тогава, когато беше придатък на фашистка Германия.
Всичко това убедително показва още веднъж основателността на нашето искане в обръщението ни до председателя на 41-вото народно събрание за преработване на споменатия закон.

Инициативен комитет за защита
правата на военните разузнавачи от запаса от България
Председател ген. Васил ЗИКУЛОВ

* редакцията на в. „Нова Зора” се извинява за закъснялото по технически причини публикуване на декларацията

Нагоре
Съдържание на броя