"Нова Зора" - брой 20 - 18 май 2010 г.

Сподели във Facebook
Дълговото робство
БНБ и българският провал
Антон РАЧЕВ

Преди години Централната банка на САЩ, Федералният резерв, публикува документ, озаглавен така: „Механика на модерните пари”. Този документ описва институционализираната практика по създаването на пари, използвана от Федералния резерв и мрежата от глобални търговски банки, която той поддържа.
На първа страница в този документ се описва, че: „Целта на тази книжка е да опише процеса по създаването на пари в банкова система с частен резерв”. След това се описва процесът на частен резерв, чрез различна банкова терминология, непонятна за обикновените хора.
В един много опростен вариант тази система от банкерски термини гласи нещо такова: правителството на САЩ решава, че има нужда от пари. Обажда се то на Федералния резерв и изисква от него например 10 милиарда долара. Федералният резерв, който по своето същество е частна банкерска организация, отговаря следното: „Разбира се, ще купим 10 милиарда долара в държавни бонове от вас”. Правителството взима някакви хартийки, печата на тях определени официално изглеждащи символи и ги именува „касови бонове”. След това определя цена на тези бонове на стойност 10 милиарда долара и ги изпраща на Федералния резерв, който, както вече споменахме, е една частна банкерска организация. Федералният резерв на свой ред рисува едни добре изглеждащи пъстри правоъгълни парчета хартия. Но този път, за разлика от американското правителство, ги нарича банкноти на Федералния резерв. И също им определя цена от 10 милиарда долара. След това ФР разменя тези банкноти за „касовите бонове”. Щом размяната на „касовите бонове” срещу „банкнотите” на ФР приключи, правителството взема тези 10 милиарда във ФР-банкноти и ги депозира в банкова сметка. При депозита хартиените банкноти официално се превръщат в пари и добавят 10 милиарда към паричния фонд на държавата. И така 10 милиарда долара нови пари са вече създадени.
Разбира се, този пример е едно твърде голямо обобщение на процеса. В действителност транзакцията би могла да стане по електронен път. Без никаква хартия. Всъщност само 3 % от паричния фонд на САЩ съществува като физическа валута. Останалите 97% съществуват само в компютрите.
Правителствените бонове, по дизайн, са дългов инструмент. И когато ФР изкупува тези „касови бонове” на правителството със свои „банкноти” (реално - взети от въздуха, т.е. без никакво обезпечение!), то тогава правителството в действителност обещава да изплати обратно тези „пари” на ФР. С други думи, парите се създават на базата на дълг.
Упоменатият парадокс как пари без никакво обезпечение могат да се създават на базата на дълг или задължение, ще се изясни, като продължим по-нататък нашето упражнение.
И така размяната на „касови бонове” с „банкноти” на ФР е направена и сега 10 милиарда долара си седят на влог в някоя търговска банка. Тук става наистина интересно! Въз основа на практиката на частния резерв този 10-милиарден депозит автоматично става част от резерва на банката. Както всички останали депозити. И съгласно изискванията на резервите, публикувани в „Механика на модерните пари”: ”Банката трябва да съхранява правно изискуем резерв, равен на предписан процент от своите депозити”.
След това се изразява количествено това изискване: „Съгласно текущите регулации изискуемият резерв при повечето транзакции е 10 (десет) процента”. Тоест, при 10 милиарда долара депозит 10 % са един милиард долара и те се съхраняват като изискуем резерв. Останалите девет милиарда долара се считат за допълнителен резерв и могат да бъдат използвани като база за нови заеми. Логично е да предположим, че тези 9 милиарда се вземат от съществуващия 10-милиарден депозит. Но всъщност не става така. На практика тези 9 милиарда просто се създават „от въздуха” върху вече съществуващите 10 милиарда депозит. Така се разширява паричният фонд. Както е публикувано в „Механика на модерните пари”: “Разбира се, банките не изплащат в действителност заеми срещу парите, получени като депозит”. Ако това се правеше, няма как да се създадат допълнителни пари. Това, което правят при заеми, е да приемат „обещателни ноти” - договори за заем, в замяна на кредити - пари, към влоговете на кредитополучателите. С други думи, деветте милиарда могат да се създадат от нищото. И само заради това, че има търсене на такъв заем и че има 10 милиарда депозит, за да задоволи изискванията за резерв.
Сега да приемем, че някой влезе в тази банка и заеме новопредлаганите 9 милиарда (единият милиард е задължителен резерв за банката). Вероятно този някой ще депозира парите в своя собствен банков влог. И процесът се повтаря. Защото новият депозит става част от резерва на банката. 10 % се заделят, и на свой ред 90 % от новите 9 милиарда, или 8,1 милиарда, са вече налични новосъздадени пари, с които може да се вземат още заеми. И разбира се тези 8,1 милиарда могат да бъдат заети и предепозирани, създавайки допълнителни 7,2 милиарда... после 6,5 милиарда... 5,9 милиарда и т.н.
Този цикъл на създаване на пари при депозит може технически да продължава вечно. Средният математически резултат е, че около 90 милиарда могат да бъдат създадени върху първоначалните 10 милиарда. С други думи: за всеки депозит, който се случва някога в банковата система, още около 9 пъти по толкова могат да бъдат създадени „от въздуха”. Така се създават пари посредством системата за частен банков резерв.
Логичен, но убягващ въпрос ни идва наум: какво всъщност дава стойност на тези новосъздадени пари? Отговор: парите, които вече съществуват. Новите пари на практика крадат стойността от съществуващия паричен фонд. Тъй като общото количество пари се увеличават, без оглед на търсенето на стоки и услуги. И тъй като търсенето и предлагането определя равенството, цените се вдигат, намалявайки покупателната способност на всеки отделен долар. Това обикновено се нарича инфлация. Инфлацията в действителност е скрит данък върху населението. Каква консултация получавате обикновено? – увеличете валутата! Не ви казват - обезстойностете валутата! Не казват: излъжете хората, които са състоятелни. А ви казват: намалете лихвите.
Истинската измама идва, когато изкривим стойността на парите. Като създаваме пари от въздуха, нямаме спестявания. И все пак го има така нареченият капитал? Въпросът се свежда до това как очакваме да решим проблема с инфлацията. Тоест, увеличено предлагане на пари с още повече инфлация. Разбира се, че не могат да го решат този проблем. Системата с частния резерв на монетарната експанзия е по рождение инфлационна. Защото увеличаването на парите в обръщение, без да има пропорционално увеличение в предлагането на стоки и услуги, винаги ще обезстойностява валутата.
Бърз поглед върху историческата стойност на американския долар към количеството пари илюстрира това твърдение категорично. Обратната зависимост е очевидна. Един долар през 1913 г. съответства на 21,60 долара през 2007 г.! Това са 96% обезстойностяване, откакто е създаден Федералният резерв. Може би тази реалност на наследствена вечна инфлация ви изглежда абсурдна и икономически необоснована? По-скоро начинът на работа на такава финансова система е абсурден. Защото в такава една финансова система
парите са дълг и дългът е пари
Колкото повече пари има, толкова повече е задлъжнялостта! Колкото повече е задлъжнялостта, толкова повече са парите!
Казано по друг начин, всеки долар в портфейла ви, или евро (все тая) се дължи от някой на някого.
Помнете винаги:
единственият начин парите да бъдат създадени, са заемите
Следователно, ако всички в страната можеха да си платят дълговете, включително правителството, няма да остане нито един долар в обръщение. „Ако нямаше дългове в паричната система, нямаше да има никакви пари”. Всъщност последният случай в американската история, когато националният дълг е бил изплатен напълно, е бил през 1835 г. След като президентът Андрю Джаксън закрил Централната банка, предшестваща Федералния резерв. Всъщност цялата политическа платформа на Джаксън се базира на желанието му да закрие Централната банка. В нея се казва: „Смелите усилия на настоящата банка да контролира правителството... са знак какво го очаква американския народ, ако той бъде заблуден да запази тази институция или създаването на друга подобна”. За съжаление това послание не е било чуто. И международните банкери успяват да създадат нова централна банка през 1913 г. Това е днешният Федерален резерв. И докато тази институция и подобни на нея продължат да съществуват - вечният дълг ви е гарантиран.
Досега разглеждахме факта, че парите се създават от дълг посредством заемите. Тези заеми се базират на банкови резерви, а резервите се взимат от депозитите. Чрез тази система на частен резерв, всеки резерв може да създаде 9 пъти собствената си стойност. На свой ред, обезстойностявайки съществуващите пари, се вдигат цените. Тъй като всички пари се създават от дълг и циркулират свободно чрез търговията хората се отдалечават от първоначалния си дълг. И се създава неравенство, при което хората са принудени да се състезават за работни места, за да изтеглят достатъчно пари от тези в циркулация за покриване на разходите си за живот. Колкото нефункционално и обърнато наопаки да ви изглежда, все още има едно нещо, което не сме включили в равенството. А точно този елемент на структурата разкрива наистина коварната природа на самата система - лихвите!!!
Когато правителството заема пари от ФР или човек заема пари от банка, почти винаги сумата трябва да се изплати с лихва. С други думи, почти всяка съществуваща парична единица трябва да бъде върната в банката заедно с лихвите. Но ако всички пари се заемат от Централната банка, то тогава те се увеличават от търговските банки чрез заеми и само това, което се нарича „главница” се създава като пари в обращение. Тогава - къде са парите за покриване на начислените лихви?.. Никъде! Те не съществуват.
Последствията от това са умопомрачителни. Сумата на парите, дължими на банките, винаги надхвърля сумата на парите в обращение. Винаги има нужда от нови пари, за да се покрие вечният дефицит, вграден в системата. Той е причинен от нуждата да се изплаща лихва. Това също означава, че математически погледнато, банкрутите буквално са вградени в системата. Винаги ще има бедни прослойки на обществото, които са „на топа на устата”.
Може да се направи аналогия с играта на „музикален стол”. Щом музиката спре да свири, някой остава на сухо. И това е цената. Това винаги прехвърля истинското богатство от индивида към банките. Ако не можеш да си изплатиш ипотеките - ще ти вземат имота. И не стига, че такъв фалит е неизбежен поради практиката на частния резерв, но също така и поради факта, че парите, които банката ви заема, дори не са законно съществували в самото начало.
През 1969 г. в Минесота се води делото на Джером Дейли, който оспорва изземването на имота му от банката, дала заема за закупуването му. Той пледира, че договорът за ипотека изисква и двете страни, той и банката, да предоставят легитимна форма на собственост при размяната. На правен език това се нарича гаранция (всеки договор се базира на размяната на една форма на гаранция с друга).
Г-н Дейли обяснил, че парите всъщност не са собственост на банката
Защото са създадени от нищото в момента на подписване на договора. Помните ли какво се казва в „Механиката на модерните пари” за заемите? Когато се дават заеми, се приемат „обещателни ноти” в замяна на кредити. Резервите не се променят от транзакциите по заема. Но депозираните кредити представляват нови попълнения към цялата сума на депозитите в банковата система. С други думи, парите не идват от съществуващи банкови активи. Банката просто ги измисля, без да покрива някаква собственост, освен теоретично задължение на хартия. С развититето на делото президентът на банката г-н Морган свидетелствал. И според личния меморандум на съдията ищецът - президентът на банката, - признал, че в комбина с Федералния резерв е създал парите и кредитите в своите счетоводни книги. Парите и кредитите за първи път се появили в момента на създаването им. Г-н Морган признал, че не съществува щатски закон или постановление, което да му дава право да направи това. Такова постановление трябва да съществува и да бъде спазвано, за да е валиден и договорът. Съдията заключил, че законова основа не съществува, за да бъде иззет имотът на Дейли. Той също поетично допълнил: „Само Бог може да създава нещо ценно от нищо”.
И с това откровение съдът отхвърлил искането на банката за секвестиране. Така г-н Дейли запазил дома си. Значението на това съдебно решение е огромно.
Всеки път, когато заемете пари от банка, независимо ипотечен заем ли ще е или кредитна карта, парите, които ви се дават, не са просто фалшификат - те са нелегитимна форма на гаранция. (Същото се отнася и за днешните български левове!) Следователно договорът по задължението е невалиден. Защото банката никога не е имала парите като собственост от самото начало. За жалост такова едно логично и последователно правно аргументиране днес най-безмилостно е подтискано и игнорирано. И играта на вечно преразпределяне на блага и вечен дълг продължава...
Защо така?
По време на американската Гражданска война президентът Линкълн заобиколил заемите с висока лихва, предлагани от европейските банки, и решил да изпълни желанието на бащите на нацията - да създадат независима валута без заложен в нея дълг. Била наречена грийнбек. Малко след тази мярка, документ за вътрешно ползване, циркулиращ между частни британски и американски банкови интереси, заявява: „... робството се изразява в притежанието на работна сила, и съдържа в себе си грижата за работниците, докато европейският план... е, че капиталът трябва да контролира работната сила чрез контрол на надниците. Това може да се осъществи чрез контрол на парите. Не можем да си позволим грийнбек, защото не можем да я контролираме”.
Политиката на частния резерв, произвеждана от Федералния резерв, която на практика е разпространена в повечето от банките по света, включително и БНБ, е всъщност
система на модерно робство
Помислете само: парите се създават от дълг! Какво правят хората, когато задлъжнеят? Започват работа, за да се издължат. Но ако парите могат да се създават само чрез заеми, как може обществото да изплати всички дългове? Не може! И това е замисълът. Страхът от загубата на активи, заедно с усилието да наваксаш вечно увеличаващия се дълг и инфлация, заложени в системата, сумирани с неизбежния недостиг на самия паричен фонд, създаден от лихвите, които никога не могат да се изплатят – това е, което държи робите на надницата покорни, те въртят колелото на хамстера, като милиони други, захранвайки една империя, която облагодетелства само елита на върха на пирамидата и техните български слуги. Защото в края на деня за кого работите? За банките! Парите, създадени в банката, неизбежно се връщат в банката. Те са истинските господари, заедно с корпорациите и правителствата, които те подкрепят.
Физическото робство изисква хората да бъдат подслонени и нахранени.
Икономическото робство изисква хората да подслонят и нахранят сами себе си
Това е една от най-изобретателните измами за социална манипулация, създавани някога. И по своята същност представлява невидима война срещу населението.
Дългът е оръжие за завладяване и поробване на обществата, а лихвите - неговите амуниции. И докато обществото не осъзнае тази действителност, банките, заедно с правителствата и корпорациите ще продължават да усъвършенстват тактиката си за икономическа война, изграждайки нови бази като Световната банка, като МВФ, като Европейската банка, създавайки нов тип войник.
Така се роди икономическият убиец.
Има два начина да завладееш и поробиш една нация. Единият е чрез меч. Другият чрез дълг. Цялото население, цялата държава остава с огромен външен дълг. Толкова голям дълг, че да не могат да го изплатят и това е част от плана... Не могат да го изплатят и това е!..
И тогава икономическите убийци пристигат и казват: ”Вижте сега... Дължите ни много пари. Не можете да си платите дълга. Така че продайте си електрическата компания на нас...” Или пък: “Позволете ни да построим военни бази в страната ви”, „Изпратете войници-окупатори в Афганистан” и така нататък...

Нагоре
Съдържание на броя