"Нова Зора" - брой 43 - 1 декември 2009 г.

Сподели във Facebook
Отворено писмо
Минчо Г. МИНЧЕВ
председател на „Отечествена партия”

Уважаеми другари, съидейници и съмишленици!
Много внимателно и с интерес се запознахме с Отвореното писмо на ЦИБ на ПП „Нова Зора” до НС на БСП, отразено на страниците на в. „Нова Зора” (бр.39 от 03.11.2009 г.).
Изразяваме нашето пълно одобрение и съгласие със съдържанието на писмото. Солидарни сме с идеята за създаване на Единен ляв национален фронт. Още повече, че „Отечествена партия” беше в основата на създадените във времето „Единен ляв фронт” и „Национално-патриотичен ляв фронт”. Това е наша последователна и неизменна позиция. В нашите програми и платформи, ние, от създаването си преди 20 години досега, винаги сме отстоявали национално-патриотичната и лява социална идея. Тези позиции са основна характеристика на нашата партия. Те са продължение на мисленето и поведението на по-голямата част от българския народ, който с труда си, в продължение на повече от четири десетилетия след 9 септември 1944 г. сътвори чудеса. Народ, който превърна България от бедна и изостанала страна, в просперираща социалистическа държава с развито високопродуктово промишлено стопанство и богата духовна култура. Държава, която осигури на своите граждани спокоен живот, нормални условия за труд и социални придобивки, които той никога преди това не е имал.
Днес живеем в исторически нова епоха. Промениха се международните отношения и съотношението на силите в глобален мащаб. Промениха се социално-икономическите и политическите отношения в нашата страна. Вече 20 години под булото на лъжлива фразеология за демокрация и пазарна икономика се извършва геноцид над българската нация. Станахме свидетели на безпрецедентна корупция и разпад на държавността. За съжаление през тези години, партийно-политическият „елит” на България не можа да намери верния път за просперитет на страната. Нещо повече, този елит използва прехода за удовлетворяване на партийни, групови и лични интереси. Те доказаха, че им липсват професионални и управленски качества, а така също и политическа етика. Забравиха, че демокрацията е пряко зависима от нивото на икономическото развитие. Превърнаха се в марионетки, изпълнявайки чужди политически поръчки. В резултат на техните действия България бе деиндустриализирана, деинтелектуализирана, загуби държавния си суверенитет. С пълна сила тече процесът на обезбългаряване на цели региони и денационализация. Създава се огромно социално напрежение.
България изживява тежък период на социално-икономически разпад. В състояние на разпад са социално-психологическите качествени характеристики на българина. Налице е културна и морална деградация. Всичко това означава, че в България има много политици, представители на над 300 политически партии, но няма държавници. Това означава, че България се намира в състояние на перманентна системна криза, криза на една социално-икономическа система, натрапена на българския народ, без никой да го пита. Той бе жестоко и цинично излъган и ограбен.
Днес тенденцията на развитие на политическата система в България е още по-неприятна. Очертава се едно авторитарно, реваншистко управление, което би могло да се изроди и във фашизъм. Управление и власт, характерни за някои диктаторски режими в Латинска Америка.
Участвайки активно в чужди политически проекти, това колониално управление обрича България на бездържавие след многовековното й съществуване.
В тази ситуация разцеплението на левите сили в България, вътрешнопартийните битки и личностни противоборства могат да поставят съществуването на лявата идея в страната ни в условия на голям риск. Това е противопоказно за България.
Битката за България продължава. Затова именно е необходимо да бъде подкрепена идеята издигната от ПП „Нова Зора” за създаването на Единен ляв национален фронт, който да обедини всички леви сили в страната около националната и държавната идея. Около принципите на социалната справедливост, държавността, народовластието (демокрацията), патриотизма и духовността, за създаване на модерна България в рамките на нова Европа.
В основата на това обединение задължително трябва да стои най-големият и най-значимият политически субект в лявото политическо пространство, а именно БСП. Една партия, която трябва да се обърне към своите традиции, ясно да се идентифицира като партия, защитаваща горепосочените принципи, за да може да сплоти около себе си мнозинството от левите политически партии, граждански движения със социални платформи и ляво настроени граждани, Осъзнаващи изключителността на историческия момент и изпитанията пред нацията и Отечеството. това трябва да се случи час по-скоро, докато не е станало късно!
С приятелски поздрав
Минчо Г. МИНЧЕВ, председател на „Отечествена партия”

Нагоре
Съдържание на броя