"Нова Зора" - брой 36 - 7 октомври 2008 г.

Награди на Съюза на преводачите в България
по случай Международния ден на преводача 30 септември 2008 г.

На 30 септември тази година в зала 10 на НДК Съюзът на преводачите в България връчи традиционните награди - разбира се, морални, - на преводачи и творци, както и послучай Международния ден на преводача.
Председателят на СПБ г-жа Мария Петкова и колегите й организираха среща, която продължи през целия ден. Събитието премина в двуделен сценарий, едната – първа част, – бе посветена на доклади, свързани с изкуството на превода и съвременното развитие на тази хуманитарна област в България, а след това бяха обявени и носителите на наградите.
Сред отличените творци и преводачи са и проф. Чавдар Добрев, който през август тази година навърши достолепен юбилей, и поетът Андрей Андреев.
Проф. Добрев е не само авторитетно име в жанра на театралната и литературна критика, не само автор на изключителни по дълбочината и обхвата си изследвания върху български и чужди писатели, върху политически явления и политически дейци, но и автор с изключителен принос на страниците на нашия вестник, и оригинален поет. През годините проф. Добрев публикува в “Нова Зора” ярки и запомнящи се анализи и портрети на „герои на нашето време”.
С огромна обич и възхищение в. „Нова Зора” честити достойната награда на проф. Добрев, съвпаднала с годината на неговия прекрасен юбилей, и възнамерява да отбележи предстоящата поредица от негови творби (повече от осем тома вероятно), която издателство „Захарий Стоянов” скоро ще пусне на книжния пазар.
Поетът Андрей Андреев също е добре познат на читателите на вестника, както разбира се, и сред литературната гилдия, той е не само блестящ преводач и силен поет, но благодарение на таланта му сп. „Везни”, може би едно от малкото по рода си подобни издания към днешна дата, успява да поддържа високо професионално ниво като концепция и текстове в сферата на хуманитаристиката и художествената критика.
В. „Нова Зора” благодари на Съюза на предводачите в България за професионализма и стремежа да удържи на натиска на комерсиалната повеля в последните години, както и за предоставената ни възможност да публикуваме отличените за превод, тъй като в ежедневната преса и електронните медии подобни инициативи не се осветляват по достойнство.
Честито на всички отличени и нека вдъхновението им никога не секва!
"Зора"

Голямата награда на СПБ
Невена Стефанова – за ярко присъствие в българската култура като преводач и редактор на унгарска, френска и руска поезия и по случай 85 години от рождението й
Генчо Иванов Дончев – за талантливо представяне на класическото философско наследство на немските мислители, главно Хегел, и по случай 80 години от рождението му

Специална награда (посмъртно)
Симеон Владимиров - за изключителен принос към българската култура и обогатяването й с високохудожествени творби от световната литература
Крум Ацев - за изключителен принос към българската култура и обогатяването й с високохудожествени творби от световната литература

За принос към българската култура (посмъртно)
Людмила Харманджиева-Баева - за яркото й присъствие като преводач и редактор на англоезична литература
Слава Николова Герджикова - за цялостната й дейност като преводач и редактор на руска и полска литература

Награди на СПБ за цялостна преводаческа и научна дейност
Проф. Чавдар Добрев – за високи постижения в теорията, историята и критиката на превода
Проф. Бора Беливанова – за превода на „Китайски класически новели” и за приноса й за развитието на китаистиката в България
Доц. Йордан Костурков – за ярко присъствие като преводач и тълкувател на англоезичните литератури
Пенка Пейнирджиева – за дългогодишната й високопрофесионална дейност в областта на обществено-политическия превод
Огнян Стамболиев - за високи постижения в представянето на френска и румънска проза и хуманитаристика

Награди за превод на художествена литература

За превод на поезия Андрей Андреев - за превода от руски език на “Божествен огън” от Владимир Соловьов и сборника избрани преводи на руски поети „Калина алена, калина черна”

За превод на проза
Здравка Петрова - за превода от руски език на “Искрено ваш Шурик” от Людмила Улицка, „Училище за глупаци” от Саша Соколов и „Главата на Гогол” и „Игрите на гения, или животът на Леонардо” от Анатолий Корольов”
Д-р Галина Меламед - за превода от френски език на “Подготовката на романа” от Ролан Барт, “Възможност за остров” от Мишел Уелбек и “Легационен секретар” от Жиро-Манжен
Проф. Маргарита Дренска – за превода от португалски език на романите на португалския класик Еса де Кейрош „Грехът на отец Амару”, „Братовчедът Базилиу” и „Реликвата”
Ст.н.с. д-р Ерика Лазарова - за превода от немски език на “Човешко, твърде човешко” от Фридрих Ницше
Ивета Милева - за превода от немски език на “Символи на промяната. Анализ на прелюдията към шизофренията” от Карл Юнг
Александър Андреев - за превода от немски език на “Изличаване” от Томас Бернхард
Рада Панчовска - за превода от испански език на “Поезия” от Луис Фелипе Виванко
Живка Балтаджиева - за превода на испански език на поетичната антология “Пространства” от Блага Димитрова

Награди в областта на обществено-политическия превод
Нина Кунова - за активна и високопрофесионална дейност в областта на обществено-политическия превод (писмен и устен)

Награди в областта на устния превод
Ладислав Цветков – за дългогодишна високопрофесионална дейност в областта на устния и непубликувания превод

Награди в областта на теорията, историята и критиката на превода
Доц. Боян Алексиев – за високи постижения в изграждането на преводната терминологична система и двуезичната терминологична лексикография

Награди за превод на научна литература
Светла Мутафова – за високи постижения в областта на научно-техническия превод

Нагоре
Съдържание на броя