"Нова Зора" - брой 36 - 7 октомври 2008 г.

Духът на Москва е млад
Москва, специално за “Нова Зора”:
Разговор на главния редактор на списание „РФ сегодня” Юрий ХРЕНОВ
с кмета на Москва Юрий ЛУЖКОВ послучай празника на града – 7 септември

Юрий Михайлович, по традиция в началото на септември московчани отбелязват Деня на Москва. С какво настроение лично Вие посрещате този празник? Какво Ви радва? Какво Ви огорчава?

Настроението не е лошо, имаме какво да отчетем пред гражданите. Москва днес е локомотивът на развитието на Русия в икономическата, социалната и културната сфера. Градът е лидер по темпове и качество на реализираните национални проекти. В Москва са създадени условия за динамично развитие и нарастване на реалния сектор в икономиката. За последните две години увеличението на брутния регионален продукт е 130 %. Така изпълняваме задачата за удвояване на БРП до 2009 г.
Тази година бе обявена за Година на семейството от президента на Руската федерация, миналата пък бе година на детето за град Москва. Повече от 100 хиляди деца се родиха в столицата през 2007 г. А за 2008 г. рекордът ще бъде подобрен, което не може да не ни радва. Правителството на Москва прие специална програма за годината на семейството. За да се реализира, много московски семейства ще трябва да получат ново качество на живота, да решат жилищните си проблеми. Програмата открива нови възможности и за качествено образование и медицинска помощ.
Разбира се, московчани виждат колко много нови жилища се строят, също и обекти със социално предназначение, виждат колко красива става нашата Москва.
Бюджетът на Москва е социален. Повече от 40 % от градските средства отиват за социални дейности. През целия период на болезнени реформи, когато и страната ни преживя шоковия преход към пазарни отношения, Москва винаги се стремеше да подкрепя максимално беззащитните слоеве граждани.
Правителството на Москва последователно работи за повишаване на доходите на населението. Особено внимание ще отделяме на изпреварващото увеличение на заплатите за работещите в социалната сфера. Като цяло през 2008–2011 г. предстои увеличение на средномесечната заплата в града до 43 хил. рубли.
Днес в Москва живеят почти 2 милиона души пенсионери. Работим по задачата да увеличим добавките така, че общата сума на пенсията и добавките (от 1 февруари 2008 г. – 5300 рубли, през 2009 г. – 6500 рубли) да не е по-малка от 1,5 пъти жизнения минимум за Москва. По-нататък планираме нивото да не е по-малко от 2 пъти жизнения минимум.
Разбира се, днешният натиск на инфлацията е сериозно изпитание за столичната социална система. Ние се намираме в пазарна среда, не можем да налагаме ценова политика и да контролираме цените. Трябва да направим така, че доходите на московчани да са достатъчно високи, за да осигурят на всеки нужното – за него и за семейството му, така че да може да си плаща комуналните и други услуги. Борбата с бедността е невъзможна без сериозна реформа на пенсионната система. Пенсиите трябва да се увеличат два пъти, това е една от най-важните задачи на държавата.

Миналата година болният проблем бяха излъганите новодомци. Какво е положението сега? Московската власт помогна ли на хората, които бяха излъгани и домовете им не са построени?

Ще ви кажа направо, че проблемът е сериозен. Болката на хората заради жилищните неуредици се отнася за мнозина. В града ни имаше общо 3371 такива семейства. През 2006-2007 г. получиха жилище 1548 излъгани от частни строителни компании. През 2008 г. ще получат дом още 1576 излъгани.
Проблемите на всички пострадали ще бъдат решени, с изключение на онези, които са купили по няколко жилища. Тях ги наричам не излъгани новодомци, а съинвеститори. Фирми като „Социална инициатива” търсят печалба чрез измама, предлагат жилище на по-ниски цени и хората купуват по пет апартамента на един път. Но такива стихийни бизнесмени не са много. И ние компенсираме загубите, които нанесоха. Плащаме едно жилище, но за останалите нека хората търсят сметка на фирмата, с която имат отношения. Нека да отбележа, че до края на тази година проблемите на повечето от излъганите новодомци ще са решени. И тук няма нищо необичайно. Става дума за принципи, които правителството на Москва е възприело в работата си и според които определя приоритетите си.

Москва се обновява. Това не може да не се види. Но не всички са доволни, и особено онези, които живеят в центъра. Казват, че са изчезнали хранителните магазини, и особено по-евтините...

За съжаление собствениците на помещенията имат право да променят дейността им според законите на Русия. И съдът подкрепя собствениците. Но ние имаме други стратегии, за да въздействаме на такива собственици. Ако магазините са в помещения, собственост на града, и се арендуват от търговски структури, принуждаваме ги да не сменят профила си – защото правителството на Москва сключва договор с хранителен магазини, а не с мебелен или за електроника. Търговците са длъжни да работят в интерес на хората, а не само за себе си. И занапред ще запазим установената структура на градската търговия, особено предприятията за продажба на хранителни стоки и и стоки от първа необходимост. Ако говорим как да се поправи ситуацията, там, където вече има диспропорция, предприемаме конкретни стъпки. В сложния, от тази гледна точка, Централен административен окръг, за периода 2003-2008 г. бяха открити повече от 300 магазина за хранителни стоки на ниски цени.

По-възрастните московчани се тревожат от разликата в цените на едни и същи лекарства. В една аптека ги купуваш за 200 рубли примерно, а в друга – за 300. Разбираемо е – пазар. Но все пак не може ли да се спазват разумни рамки в апетита на търговците (и не само за лекарствата). Вероятно могат да бъдат удържани? Например да има норма на печалбата, която не може да се превишава. Ако градските закони не могат да го направят, защо властите на Москва не излязат със законодателна инициатива пред Федералното събрание на Русия? Имате ли такова нещо в плановете си? Това би възпряло ръста на цените съществено.

Разликата в цените наистина е голяма. През 2002 г. бяха установени пределни търговски надценки за търговията на едро и на дребно. На едро може да се добавят 15% към цената на лекарството, и 25% – за вносните лекарства. Търговецът на дребно може да сложи 35% към цената, ако получава стоката направо от производителя, и 25% - ако е от търговеца на едро. Разликата в цените може да стане 1,5 пъти, а това е доста в днешно време.
Важно е обаче да изясним причините. Аптеките много се промениха от 2002 г. Първо, станаха много повече и са по-близо до населението. Второ, преди всяка аптека бе сама за себе си, а сега се контролира от големи търговски мрежи. И точно с тези мрежи трябва да се работи, както и с всички други големи търговци, да ги вкараш в цивилизовани рамки. И това, за жалост, не става с просто писане на закони, и после да гледаш отстрани и те сами да се прилагат.
Какво се случва? Имаме скъпи и евтини аптеки. В първите има опашки, не само чакаш, но и кихат в носа ти, тясно е, собствениците икономисват всичко, за да получат печалба с максимум оборот на ниски цени. В другите аптеки е чисто, просторно, но цените са поднебесни, и хората са малко, а печалбата идва от търговската надценка. Та как да се регулира нормата на печалба? Ако я „настъпим”, скъпите аптеки ще бъдат закрити, а в евтините ще има големи опашки.
Градът е длъжен да подпомага жителите си, особено възрастните, бедните, и ние знаем как – лекарства с намаление. В града ни живеят 1,8 млн. души, които ползват облекчения. Градът губи огромни средства за такива лекарства, които не винаги се употребяват рационално. А как да е по-рационално, като 93% от лекарствата – вноса и цените за него, ни се диктуват отвън? И освен това внасяме неща, дето можем сами да си ги произведем.
Можем да произвеждаме лекарства и медицинско оборудване, много по-добро от внасяното сега. Ето с какво трябва да се занимаем - със замяна на вноса, и точно тук трябва да се „натиснат” федералните власти, тук трябва да се инвестира.

Москва е пренаселена. И в същото време не стига работна ръка. В тези условия е необходима внимателна имиграционна политика. Тя практикува ли се в средите на столичните власти?

Недостигът на работна ръка несъмнено е факт, но става дума не за всякаква работа, а за квалифицирани кадри със специално образование, чийто недостиг усеща не само Москва, но и всеки друг мегаполис по света.
Регламентацията в тази сфера е много необходима, защото броят на пристигащите работници в столицата расте с всяка година. Фирмите, които ги довеждат, може да не им платят дълго време, или изобщо да ги излъжат и да ги държат при недопустими условия. Обикновено фирмите, които докарват в Москва работещи, трябва да представят пакет документи. По искане на града това са регистрация, данъчна справка, наличие на жилища за работниците. Това е много важно, защото често се случва хората, захвърлени от работодателите си в града, да изпаднат в трудно положение и за тях трябва да се погрижи социалната служба. Разбира се, ние се опитваме да реагираме самостоятелно, периодично изпращаме имигрантите в историческата им родина, но това е много скъпо и невинаги ефективно решение.
Същевременно градът икономически се развива стремително, нуждата от човешки ресурс расте и е неправилно да се ограничава притокът на работна сила. Търсенето на разумен компромис е усложнено от факта, че постоянните жители на Москва са повече от 11 млн. души. А през деня в Москва и областта се концентрират до 25 млн. души, което е съпоставимо с населението на голяма европейска страна. Имиграционната политика на Москва действа в рамките на единната имиграционна политика на Русия. В нея ясно е записано, че регулирането в тази сфера е нужно, но не бива да пречи на свободното придвижване на хората.
Имиграцията непрекъснато мени формите си. И законодателството трябва да е гъвкаво и да се трансформира. Според мен тук трябва да действат не забранителни, а предимно тясно икономически механизми и мерки, насочени към създаване на прозрачни условия на труд и живот на имигрантите. Едно от нововъведенията ни е използване на т. нар. електронна карта на чуждестранния гост, и всички данни да са на два езика – руски и английски. Също като на кредитната карта, в новия документ трябва да има специално място, където да се полага образец на подписа на собственика й, а също снимка и уникалният номер на собственика на картата в електронната база данни. Такива карти ще се издават по желание и така градът ще бъде доста облекчен, също и имигрантите, по отношение на властите – имиграционната служба, службата за заетостта на населението, учрежденията по здравеопазване, работодателите и данъчните служби.

Има още един голям проблем в града – задръстванията. Какво се прави в Москва за решаване на транспортния проблем?

Като начало трябва да се знае, че автомобилните задръствания не са специфично московски проблем. Решаването на транспортния въпрос в Москва е задача не само на Москва и московчани, но и на цяла Русия. Защото столицата е нейният основен пътен възел. И трябва нов подход и свързан с него алгоритъм на действие. Съществува представата, че държавата, Москва и Подмосковието може да се втурнат и да съберат 4 трилиона рубли за борба със задръстването.
Но преди всичко трябва да се ликвидира дефицитът на магистрали в столицата, който е вече 350 км, и да се прокара метро до новите големи жилищни райони като например Митино и Солнцево. За това са нужни не по-малко от 100 км нови линии.
Предстои да се направи много и за жп транспорта, както е в много европейски градове. В Москва се планира жп електричките да станат вътрешноградски транспорт, а не само околоградски, както сега. Първата стъпка в тази посока е използване на Малкия кръг жп пътища, който днес превозва стоки. Той трябва да превозва пътници. Нужен е и скоростен трамвай. Градският транспорт трябва да бъде по-удобен и по-ритмичен – тролеи, автобуси, трамваи. Столичният транспорт се ползва не само от московчани, но и от милиони хора, които идват всеки ден, и най-вече от Подмосковието.
Ние, естествено, подкрепяме всички инициативи, свързани с подобряване на обстановката по пътищата. Смятам за абсолютно точно предложението на Владимир Путин за строителство на централна кръгова автомагистрала около Москва, която ще позволи да се намали натовареността на МКАД * и излизането от столицата.
Много неща още трябва да се свършат. Ако нищо не се прави, след известно време градът ще стане невъзможен за преминаване, броят на автомобилите расте, а само със забрани нищо не можеш да направиш. Но ще поощряваме малогабаритните и малолитражните автомобили. От следващата година водачите на миниколи ще получават добри добавки от градската управа и ще могат да покрият разходите си за скъпия бензин.

Юрий Михайлович, Москва не само строи, но и помага за обновлението на други градове, и не само в Русия. Ето, в Цхинвали, чух, че има улица „Лужков”. Това е благодарност за личния Ви принос в строителството на града. Тя не пострада твърде тежко от агресията на Грузия срещу Южна Осетия, но все пак градът е разрушен и Москва е готова да помогне за възстановянането му. Разкажете нещо по този повод.

А знаете ли как се наричаше тази улица преди, до 2006 г.? Тбилиска. Това обяснява много неща.
Цхинвали трябва да се възстанови не защото моето име присъства в топонимията му. Това трябва да стане, и колкото по-бързо, толкова по-добре, за да не могат Саакашвили и режимът му да постигнат главната си цел. А тя е простичка – да изтикат другите народи отвъд пределите на държавните си граници. Саакашвили мери по себе си, той пообиколи света и сега дори на своя народ говори на английски. Той знае, че при провал, ще го приемат отвъд океана с разтворени обятия, както се казва с ПМЖ **. И си мисли, че ако Русия сега приема съотечественици отвъд граница, то излишните за Грузия десетки хиляди души - дори не сто, а десетки, Южна Осетия е твърде малка все пак, спокойно ще вземат куфарите и ще заминат на север.
За да принуди осетинците да си тръгнат, Саакашвили разруши домовете им, подпали църкви, болници, училища. Ако не се възстановят домовете, Саакашвили ще празнува победа, ще получи своето – чисто поле на мястото на бивша Южна Осетия.
Но няма да му направим такова удоволствие. Москва, нашият столичен строителен комбинат, ще построи в Цхинвали по договор с властите цял квартал качествени жилища. На площ от 60 хектара, в северната част на Цхинвали, ще се издигнат около 800 здания и нужната инфраструктура. Домовете ще се строят по съвременна технология, ще бъдат монолитни котиджи с централно парно, водоснабдяване и канализация. Ще бъдат сеизмично устойчиви. И саакашвили-устойчиви...

В Москва, освен Вашия високопрофесионален екип е създадено и „младежко правителство”, по ваша инициатива. Каква е ползата от него? Как се съчетава опитът на по-старите и ентусиазмът на младите в работата на Вашето правителство?

Създадохме младежко студентско правителство от дубльори не за игра, а за обучение, и което е доста сериозна работа всъщност. Вие говорите за ентусиазъм и разпаленост, а може да се каже и за добро, светло съзнание, за поява на оригинални идеи. В тяхното мислене още не е закостенял тясно ведомственият манталитет и интереси, заради които възрастните често грешат. Те мислят поновому, може и “да настъпят лука”, да си направят цицина, но все пак мислят по нов начин.
Това е много важен и все още недооценен инструмент на демокрацията. И затова хората често си мислят не „какво бих направил, ако бях във властта”, а „какво ще направя за власт”. От първото може да има полза, но от второто тя е твърде малко за околните. Колкото повече хора в обществото мислят за проблемите пред обществото, в съзидателен план, толкова по-добро ще е в крайна сметка за самото общество. Защо е толкова важна пресата примерно? Защото журналистите, а те са в мнозинството си млади и неувредени хора, поради професията си познават проблемите на обществото, мислят върху тях, разкриват ги, понякога отварят очите и на властта. От друга страна, журналистите са ограничени, тъй като работата им е оперативна. Днес пишат за една актуална тема, утре по друга. Ние искаме студентите – правителствени дубльори, да се потопят максимално дълбоко и компетентно в проблемите на града, без оглед на младостта си. И да ги води не само интересът, но и отговорността.
В Москва имаме прекрасна младеж, изобщо московчани са хора отговорни, талантливи, оптимисти. Използвам случая, и чрез вашето списание, да поздравя скъпите ми московчани с Деня на Москва, да им пожелая успех в живота, стабилни постижения и добро настроение. И разбира се, бодър и млад дух, здраве и щастие!

Нагоре
Съдържание на броя