"Нова Зора" - брой 19 - 13 май 2008 г.

Русия - пробив към нов живот

На 7 май т.г. третият по ред президент на Русия - Дмитрий Медведев, встъпи в длъжност. Клетвата, която той произнесе, положил дясната си ръка върху специален екземпляр на Конституцията на Руската федерация, съхраняван в президентската библиотека, отмери времето и той прекрачи прага към най-високата властова позиция в страната. “Заклевам се, при реализиране на пълномощията на президент на Руската федерация, да уважавам и да пазя правата и свободите на човека и гражданина, да съблюдавам и защитавам Конституцията на Руската федерация, да защитавам суверенитета и независимостта, сигурността и целостта на държавата, да служа вярно на народа”. След встъпването в новата си длъжност като държавен глава Дмитрий Медведев посочи основните задачи на този пост. “Ние сме длъжни да осигурим непоколебимо уважение към закона и да преодолеем правовия нихилизъм” - каза Медведев. “Най-важната задача е по-нататъшното развитие на гражданските и икономическите свободи, създаване на нови граждански възможности”, продължи той. “Обещавам да направя всичко необходимо в името на сигурността на гражданите, която да е гарантирана не само от законите, но и реално осигурена от държавата”.
След края на краткото му слово, откъм Кремълска крайбрежна, бе даден артилерийски салют от 30 залпа, след което Дмитрий Медведев прие парада на президентския полк на Съборния площад в Москва.
Церемонията по въвеждането на избрания президент на Русия премина в Големия Кремълски дворец и продължи около 40 минути. Кортежът на Медведев тръгна от Белия дом и влезе в Кремъл през Спаските врата, които се отварят само при най-тържествените случаи. Церемониалът на инагурацията включва три зали на Големия Кремълски дворец - Александровската, Георгиевската и Андреевската (тронната зала), която бе и центърът на празника. 2400 души присъстваха като гости на тържеството. Да напомним, че на 2 март т.г. в Русия бяха проведени избори за президент, които Дмитрий Медведев спечели с внушителната цифра от 70, 23%, гласували за неговата кандидатура.
Според чл. 111 от Конституцията на Русия и чл. 7 на Федералния конституционен закон “За правителството на Руската федерация”, президентът на Русия Дм. Медведев представи в Държавната Дума на Федералното събрание на Руската федерация кандидатурата на Владимир Путин за поста председател на правителството на Руската федерация, която бе утвърдена в 12 ч на 8 май 2008 г., когато депутатите от Държавната Дума се събраха на извънредно заседание по този повод. “Единна Русия”, “Справедлива Русия” и ЛДПР заявиха вече, че подкрепят кандидатурата на Вл. Путин за премиер.
За първи път в историята на Русия отиващият си президент предава своите пълномощия на избрания държавен глава. Според експерти това трябва да покаже, че и двамата лидери са едновременно на преден план, което стана повод за изковаването на нова дума в политическия речник на съвременна Русия - тандемокрация. След встъпването на Медведев в длъжност, Путин автоматично става председател на партията “Единна Русия”, без да е неин член. Това е възможно поради промяната в устава от април т.г., според който председателят се избира за четири години, има широки пълномощия, може да решава кадрови въпроси, представлява партията във взаимоотношенията й с руските, международните и задграничните държавни и недържавни органи и организации, обществени организации, физически и юридически лица, средства за масова информация.
На трибуната в Андреевската зала първи говори Вл. Путин, а след това и Дм. Медведев.
В. “Нова Зора” публикува превод на лаконичните изявления на новия руски президент Дм. Медведев и новия руски премиер Вл. Путин. Заглавията са на редакцията.
"Зора"

Владимир ПУТИН: Нравствеността на властта е главният залог за доверието на хората

Уважаеми граждани на Русия! Драги приятели!
Встъпването на новоизбрания президент в длъжност е много отговорен етап на демократичната власт, етап, който трябва да стане обединяващ за всички региони в страната, за всички общонационални политически сили, за гражданското общество.
Сега е особено важно всички заедно да продължим вече поетия и оправдал себе си курс на развитие на страната, като се ръководим от интересите на гражданите й. Като цяло ние завършихме обновяването на висшата държавна власт, обновяване на основата на строго спазване на законите и принципите на демокрацията. При това нито за ден не сме отлагали решаването на насъщните за гражданите проблеми, вървяхме напред, без да губим темповете на развитие на страната.
Убеден съм: само така - постоянно мислейки за благото на хората, за развитието на потенциала на всеки човек, държавата може да бъде и социална, и наистина водеща, може да се направи иновационен пробив, да укрепим своята роля и положението ни в света. Сега, в навечерието на Деня на Победата, ние особено остро усещаме каква духовна сила притежава нашият народ - народ, не един път отстоявал своя собствен път и своята държавност, и с огромен принос за съхранението и прогреса на цялата цивилизация, в световната наука, култура, изкуство.
Скъпи приятели! Преди осем години, когато за първи път дадох клетва за президент на Русия, аз поех задължението да работя открито и честно, да служа вярно на народа и държавата. И не наруших обещанието си. Убеден съм - нравствеността на властта и нейните отговорности - това е главният залог за доверието на хората.. Те не са по-малко важни от опита или професионалните знания, и са нужни за получаването на резултати, които са в името на благото на цялото общество. Сега, когато свалям от себе си пълномощията на държавен глава, бих искал да кажа също - за мен задължението да пазя Русия, бе и си остана върховен граждански дълг, аз го следвах през всички тези години и ще го следвам през целия си живот. И специално ще подчертая: за такава огромна и многонационална, многоконфесионална страна като Русия, е жизнено важно да пази и да продължи да укрепва единството си - единството на държавата, на целите, единството на нашия национален дух.
Уважаеми граждани на Русия, скъпи приятели, сърдечно ви благодаря за вярата, разбирането и подкрепата - подкрепа, която аз усещах в протежение на всичките осем години в качеството си на президент и която ми даваше сили, даваше ми увереност в това, че нашето дело е правилно. Аз благодаря на всички вас за това, че ние заедно вървяхме към набелязаните цели, преодолявайки трудности, заедно преживявахме трагедиите, без да спираме и пред непреодолими - на пръв поглед - прегради. Да, работата вървеше не без аварии и не без грешки, но ние все пак постигнахме сериозни конкретни резултати и успяхме да осъществим пробив към нов живот. И сега ние формулираме за себе си целите и задачите не за месец, не за два, а за 20-30 години напред, поставяме си мащабни задачи - и аз съм абсолютно уверен, че те са ни по мярка, но само с вашето активно, пряко участие с вашата подкрепа.
Благодаря ви.
Като предавам днес символа на държавната власт на Дмитрий Анатолиевич Медведев, аз му пожелавам на добър път и успех на поста президент на Руската федерация. Подкрепяме го.
Благодаря за вниманието.


Дмитрий МЕДВЕДЕВ: В името на нашата велика Русия

Уважаеми граждани на Русия! Скъпи приятели!
Току що дадох президентска клетва, тя се дава на народа на Русия, и в началните й строфи е задължението да се уважават и пазят правата и свободата на човека. Именно те са признати за върховна ценност в нашето общество, и именно те придават смисъл и съдържание на цялата държавна работа.
В тази връзка смятам за своя най-важна задача по-нататъшното развитие на гражданските и икономическите свободи, създаване на нови, възможно най-широки възможности за реализация на гражданите - граждани, свободни и отговорни както за своя личен успех, така и за процъфтяването на цялата страна. Именно такива хора създават високото достойнство на нацията и са източници на силата на държавата - държава, която днес има нужните ресурси и ясното разбиране за националните си интереси.
Бих искал да уверя днес всички граждани на страната, че ще работя с пълно отдаване на силите като президент и като човек, за когото Русия е роден дом, родна земя. За последните осем години бе създаден могъщ фундамент за дългосрочно развитие, дори за десетилетия свободно и стабилно развитие. И ние сме длъжни максимално да използваме този уникален шанс, така че Русия да стане една от най-добрите страни в света, най-добрата за комфортен, уверен и безопасен живот на нашите хора: това е нашата стратегия, в това е ориентирът ни за години напред. В пълна степен осъзнавам колко много още предстои да се върши - да направим така, че държавата да е наистина справедлива и загрижена за гражданите, да осигурява най-висок жизнен стандарт, така че колкото се може повече хора да могат да се причислят към средната класа, да могат да получат добро образование и качествени услуги в областта на здравеопазването. Ние ще се стремим към иновационни подходи във всички сфери на живота, ще изградим най-напредничави производства, ще
модернизираме промишлеността и селското стопанство, ще създаваме мощни стимули за частните инвестиции и като цяло ще се стремим към това Русия трайно да се утвърди сред лидерите на технологичното и интелектуалното развитие. Особено внимание отделям на фундаменталната роля на правото, на което се основава и нашата държава, и нашето гражданско общество. Ние сме длъжни да постигнем истинно уважение пред закона, да преодолеем правовия нихилизъм, който пречи сериозно на съвременното ни развитие. Зрелост и действеност на правовата система - това е най-важното условие за развитие на икономиката и социалната сфера, за подкрепа на предприемачеството и в борбата с корупцията. Но не в по-малка степен те служат за укрепването на ролята на Русия в световната общност, спомагат за нейната откритост към мира и конструктивния, равноправен диалог с другите народи.
И накрая, истинско тържество на закона е възможно само при условие, че животът на хората е сигурен. И аз ще направя всичко, за да се гарантира сигурността на гражданите не само от закона, но и да бъде реално осигурена от държавата.
Назованите от мен задачи изискват всекидневно взаимодействие с всички отговорни политически сили, с институциите на гражданското общество, с партиите, с регионите на Русия. Надявам се, мирът и съгласието в нашия общ дом и занапред да укрепват при сътрудничеството между различните конфесии, социални групи и национални култури - от това пряко зависи настоящето и бъдещето на нашата страна.
Скъпи приятели! Вие разбирате колко дълбоки чувства изпитвам в този миг. Добре осъзнавам какъв тежък товар на отговорност ляга на моите рамене, и разчитам на нашата съвместна работа. Сърдечно благодаря на президента Владимир Владимирович Путин за неизменната му лична подкрепа, която постоянно усещах. Уверен съм, че така ще е и занапред. Самият живот и ходът на историята поставят пред нас принципно нови, още по-сложни задачи. Но съм убеден, че тяхното постигане е абсолютно по силите на нашата страна, на нейния трудолюбив и талантлив народ. И днес мой дълг е - да му служа всеки ден и всеки час, да направя всичко в името на по-добрия живот на хората, за успеха и увереността им в своето бъдеще, в името на по-нататъшния подем и процъфтяване на нашата любима Родина - нашата велика Русия.
Благодаря.

Нагоре
Съдържание на броя