"Нова Зора" - брой 38 - 25 септември 2007 г.

Как да спасим България от потурчване?
Д-р Димитър ВАНДОВ
член на Асоциацията на разузнавачите от запаса

Разбира се, българският политически „елит” след 10 ноември 1989 г. извърши много престъпни дела, докато унищожи държавата, не най-тежките престъпления - по-скоро предателски действия, бяха извършени в областта на българо-турските отношения. Ще си позволя да отбележа най-важните от тях:
1. Регистрирането на ДПС. Всички знаем, че тази партия е антиконституционна, турска, етническа и води активна антибългарска дейност.
2. За да угоди на Доган и анкарските му господари, допусна двойно гражданство за изселилите се от България турци. Последствията от това са пагубни. Елиминирана е българо-турската граница и оттам турците идват в България като в свой вилает, дори по указания на турското разузнаване ни избират депутати, кметове и съветници.
3. Приемане на турски инвестиции в България. Това е пагубно за нашата страна, защото създадените у нас турски предприятия се превърнаха в гнезда за антибългарска пропаганда.
4. Като изхождаха от егоизма си, всички управляващи след 10 ноември български партии се стремяха да се коалират с ДПС, за да си осигурят комфорт и да могат спокойно да крадат и рушат държавата.
Българският политически „елит” даде на ДПС огромна власт във всички нива на управлението на страната. ДПС придоби огромно самочувствие и сега вече дори заявява, че самостоятелно може да управлява България.
5. Българските „управленци” позволиха на ДПС до такава степен да си развие пояса, че то започна активна антибългарска дейност, която води до потурчването на България.
ДПС стигна дотам, че дори построи паметник на ликвидираните от нашите власти терористи, които при извършените от тях атентати убиха 9 българи и раниха над 100 души.
Други участници в атентата бяха помилвани и освободени от затвора, а сега получават привилегии като репресирани.
Изброените по-горе факти доведоха до активно турцизиране на нашата Родина. Какво е наложително да се направи, за да спасим България от потурчване?
1. Докато не е късно, в духа на текста от Конституцията на Република България, българската общественост на висок глас трябва да заяви, че България е еднонационална държава и комуто правата и свободите в България не му стигат, има право и може да напусне нейните предели.
2. Крайно време е Конституционният съд да изпълни основното си задължение и да защити българската конституцията, като поправи грешката си и забрани ДПС, партия антиконституционна, етническа, антибългарска, протурска и по указания на Анкара работи за потурчването на България.
Забраната на ДПС има конституционни основания, съществува и благоприятна вътрешна и международна обстановка за забрана на тази турска партия - 99 % от българите са за забрана на ДПС, а светът е настръхнал от мюсюлманския фундаментализъм.
Последните парламентарни избори в Турция показаха, че тази идеология ще се засилва както в Турция, така и в България (ако не бъдат взети необходимите мерки). До забраната на ДПС никаква българска партия да не влиза в коалиция с нея.
3. Да се поправи непростимата грешка на „новите демократи” за даване на двойно гражданство на изселниците в Турция, като със закон им се отнеме българското гражданство, защото те без да живеят в България и без да плащат данъци на тази страна по указания на турското разузнаване идват в България да избират турски депутати и кметове, които служат на Турция и против България.
Следва да отбележа, че турската конституция не позволява двойно гражданство, но специално за изселниците от България това е разрешено. Тук целта на турските власти е ясна за всички освен за българските „управляващи”.
4. Да се поправи грешката и се преустанови приемането на турски инвестиции в България. Нима управляващите не виждат, че изградените турски предприятия в България са гнезда за антибългарска пропаганда? Нима не виждат колко много апетитни имоти закупуват турците в България, и то в стратегически райони?
5. Макар и доста късно, нашият парламент трябва да се поучи от турското законодателство и в буквалния смисъл да преведе на български един член от турския закон за гражданството, който гласи: „Дете, родено в Турция от родители, родени в Турция е турчин”. В нашия закон това ще звучи така: „Дете, родено в България от родители, родени в България, е българин”. Следователно това дете ще бъде българин с българско име. Ако някой не е доволен от този текст, да се сърди на турския парламент и да ражда в Турция.
6. Нашите контраразузнавателни органи (ако има такива) да се захванат сериозно да работят против турското разузнаване на наша територия, което особено след 10 ноември работи активно и си вербова когото пожелае без някой да му противодейства.
Любопитно ми е да видя как нашите контраразузнавачи ще работят, без да имат агентура.
Вече 18 години няма никакъв процес против турски шпиони, а те сега работят по-активно от всякога.
7. Не трябва да се проявява никаква толерантност към онези българи, които все още имат някакви предубеждения към българските граждани с турски произход.
Следва да подчертая, че по-голямата част от българските граждани от турски произход с нищо не са по-лоши от българите.
Дори бих казал, че те притежават добродетели, които много българи отдавна са загубили. Българските турци са трудолюбиви, скромни, честни, услужливи, обичат семейството и децата си. В повечето случаи те имат многодетни семейства и пр., и пр. На тези добродетели не отговаря само върхушката на ДПС, която потиска турското население и не се грижи за неговото състояние.
При всички случаи населението в България от турския етнос са достойни хора и те заслужават уважение и смело следва да бъдат издигани на работа в държавната и в общинската администрация, в органите за сигурност и в армията. Трябва да имат само необходимия образователен ценз и нужните делови качества. И лоялност към България.
Трябва да отбележа, че в практиката на нашето разузнаване няма случай, в който офицер или нещатен сътрудник от турски произход да е извършил непристойни дела и да не се е справил с поставените му задачи.
На българските граждани от турски произход им е гарантирано право да участват в обществено-политическия живот, да бъдат избирани и да избират представители във властта, но техният вот не може да бъде етнически.
8. Демографският срив в България трябва да бъде преодолян. В това отношение правителството трябва да вземе срочни и много сериозни мерки. Преди всичко материално да подпомага новородените и многодетните семейства. Българката следва да пренебрегне суетата си и да отглежда в дома си не кучета, а рожбите си...
Това са крайно наложителни мерки, които нашата държава трябва да вземе, за да се спаси от потурчване. Разбрам, и те са твърде радикални, но без тях България ще изчезне като държава.
В противен случа народът български окончателно ще се убеди, че нашето правителство служи на турски интереси и работи за потурчването на България.
И няколко думи за закона за разкриване на досиетата.
Този закон е антиконституционен и е насочен не само против разузнавачите и сътрудниците, а главно против държавността и нанася още един тежък удар върху разбитата ни Родина. От това най-заинтересована е Турция. Не случайно един от авторите на закона е Касим Дал - лежал в затвора за терористическа и антибългарска дейност, депутат на ДПС и зам.-председател на
Парламентарната комисия по вътрешна сигурност.
Естествено, законът обслужва турски интереси. Как е възможно българският парламент да гласува закон, който се стреми да злепостави онези български патриоти, които години наред ден и нощ са работили против турския шпионаж и тероризъм на наша територия?
Как е възможно да разобличаваш онези достойни българи, които с риск за живота си на територията на противника са работили за националната сигурност и икономическия просперитет на България?
За мен и моите другари обяснението е само едно - предателство. Асоциацията на разузнавачите от запаса категорично протестира против подобни действия.

Нагоре
Съдържание на броя