"Нова Зора" - брой 49 - 12 декември 2006 г.

Рубиконът 10 януари
Чавдар ДОБРЕВ
продължение от бр. 48

8. 10 януари 1997 г. и неговите алтернативи

10 януари 1997 г. се оказва важна историческа дата, която доведе до кардинални промени във външната политика на България и до стабилизиране на олигархичния капитализъм вътре в страната. Това е ясно и по този пункт не би трябвало да се поддаваме на субективните си желания.
Не виждам в близко бъдеще перспективи за друг път на историческо развитие. Главното действие вече се състоя! Разбира се, възможни са придвижвания в една или друга посока, но те няма да коригират основните параметри на обществената ситуация.
Новият елит, и след приемането на страната в Европейския съюз, няма да направи решителни стъпки към прекъсване на пъпната си връв със САЩ - държавата хегемон. А и да иска - едва ли това ще бъде по възможностите му.
Специално ще отбележа една особеност на процеса: в българска среда американската инвазия ще прониква чрез въздействието на управляващите кръгове на Великобритания, които и през следващия период ще изпълняват функцията си на посредник.
В настоящата поредица от публикации нямам намерения да обобщавам последователно всички аспекти на историческата метаморфоза след 10 януари 1997 г. Амбицията ми е да посоча някои от тенденциите, проявени в обществено-политическия ни живот.
Симптоматично е, че след 10 януари 1997 г. в България намаля политическата конфронтация. Появиха се партии, които заеха междинно място, съединиха смес от “дясно” и “ляво”, те наблегнаха на политическата философия на “центъра”, на центристките партии и движения. За представители на центъра се обявяват вече не една, а няколко формации - НДСВ, ДПС, ГЕРБ и др. Подобно “прилепване” към Центъра се съпровожда с намаляване на политическата активност или с демонстриран аполитизъм. Вместо предишните водопади от политически страсти се появиха съмнения в политиците от всякакви цветове, дълбокото съзнание, че политиката по българска мярка не е в състояние да решава позитивно проблемите на трудовия човек.
У много хора се създаде усещането за безвремие, което отнема силите за съпротива, превръщайки действителността в низ от компромиси за биологическото оцеляване. Нарасна недоверието й в закона, което го има дори и при истинските усилия за преодоляване на обществените недостатъци.
Съществуването без цел - в удобното блато на безсилието и безразличието, на дребните пазарлъци, на безропотното понасяне на социалните нещастия - дава ново самочувствие на криминалния преход, изпълва го с усещането за “вечност”. Но го лишава от елементарна прозорливост, за да разбере, че след равнодушието обикновено идва ред на социалната буря! А доколкото са наясно със заплахите пред себе си, авторитетите на криминалния преход продължават да са сигурни, че техните интереси ги гарантират чуждестранни покровители. В контекста на глобализма е почти невъзможно малка държава да може да реши самостоятелно възникналите проблеми и конфликти.
Не може да се отрече, че поначало търсенето на национално съгласие е по-продуктивно от настройването на една част от народа против друга част от народа. Но то е опасно, ако се гради върху кладата от обществени антагонизми. Още по-опасно е, когато в него се вложи корист. Без съмнение, постигнатите успехи по линия на националното съгласие, на туширането на политическите сблъсъци е положителна черта на промените след 10 януари, 1997 г. Тепърва обаче трябва да се изследва до каква степен тук се намесват наркотиците на обществената апатия и дали под такъв покров не се зараждат нови национални разделения.
През последните десет години традиционните партии също изпитаха върху себе си промените от януарския метеж. Десницата се разпадна като политическа сила, тъй като изпълни историческата си роля на съучастник и фермент на криминалния преход. Наред с това програмните й цели: поголовната приватизация и американското господство, се реализираха по триумфален начин. Вътрешните боричкания в десницата удостоверяват това отпадане на целите, превърнали се в реалност.
Сега предстои десницата да осмисли новата си идеология в епохата на американския диктат и на осъществилия се криминален преход. Твърде е възможно десницата да се приближи към центъра, като по такъв начин обезпечи “спокойствие” за реститутския и новоформиралия се капитал след 10 ноември, 1989 г. Агресивността й ще намалее с оглед на по-комфортното й битуване в системата на олигархическия капитал.
Една част от десницата обаче ще застане на крайни, радикализирани позиции. Тя ще започне да реабилитира българската буржоазия отпреди 9 септември 1944 г., когато за нея врагове на отечеството бяха западните плутократи (Великобритания, САЩ и Франция) и комунистите (СССР). Ще даде старт на планомерна пропаганда на фашизма и националсоциализма, на ксенофобията и расизма. Управляващите у нас ще проумяват все по-пълно, че националната идея е заплаха за тяхното могъщество. Поради тази причина ще влагат огромни средства за изкористяване на националната идея, за компрометиране на патриотизма и национализма.
При гаранциите (международни) каквито са дадени, логично е да бъдат активизирани профашистките и ксенофобски движения, за да представят националната идея като екстремистка и човеконенавистническа. Би трябвало да се очаква засилване на крайната десница (в този момент й се предоставя информационна площ само в един частен телевизионен канал).
Подобна политика няма равностоен аналог в демократична Европа, но в България, както се подразбира, обслужва други задачи. Не бива да се забравя, че част от българската буржоазия още през първата половина на 20 в. показа своите ангажименти към фашистката идеология и на практика използваше инструментариум, характерен за нацистките режими в света.
След 10 януари 1997 г. лявото движение у нас загуби част от позициите си: БСП остана да съществува като най-голямата авторитетна партия. Но тя вече не би могла да претендира за абсолютно мнозинство на поредните парламентарни избори. Както подчертах, соцпартията промени приоритетите си: в нея се утвърди идеологията за прехода, подготвен от кръга на Луканов. Наред с БСП възникнаха и други леви партии, които не се радват на широка подкрепа. Тези партии атакуват ръководството на БСП “отляво” като комунистически и “отдясно” като социалдемократически формации. В последно време бе създадена и партия от български патриоти, която изповядва леви идеи (партия “Нова Зора”).
През този период се оформи и идеята за преструктуриране на лявото пространство. Николай Камов, след като напусна демонстративно БСП, първи предложи да се създаде единна комунистическа партия, която да разполага със скромен брой депутати.
Според него така се осигурява терен за социалдемократизирането на БСП и за освобождаването й от носталгични, консервативни настроения. Камов откровено оповести генералната насока: БСП скъсва с дотогавашната геополитическа ориентация и издига политически чадър за номенклатурния капитал.
Какво се целеше с това предложение, съвпаднало с други подобни предложения, изказвани от западни анализатори?
Преди това нужно е да вметна, че БСП след демократичните промени от края на 1989 г. претърпя специфично развитие. Тя не се раздели на няколко леви партии, както това стана в останалите източноевропейски страни. Запази единството си при положение, че в нея непрекъснато се изостряха социалните противоречия. Претенцията една-единствена лява партия да събира в себе си разнопосочните интереси - при положение, че признава плурализма - изглеждаше нереалистична и изостанала от времето. В случая със създаването на малката, парламентарно представена компартия ставаше въпрос и за още нещо: БСП да бъде окончателно овладяна от идеологията на кръга Луканов чрез изтласкване на по-безкомпромисните критици на новия партиен курс. Всяка критика от ляво предстоеше да се афишира като прокомунистически безперспективна (в условията на новия европейски ред).


Долу!!!
карикатура: Тодор Цонев

Отстраняваше се опасността от евентуално създаване на две или повече социалистически партии, които биха могли да отстояват (всяка по свой начин) лявата идея, но съобразявайки се с променената действителност, коригирайки илюзорните опити да се възпроизведе моделът на зрелия социализъм.
В чисто делови план това означаваше и мотивация за прочистване на ръководните органи от кадри от времето на Т. Живков, от кръга Лилов и кръга Виденов, въобще от хора, които смятат, че трябва да бъде преразгледан перестроечният обществен договор.
Камов, излизайки от БСП, се оказа двигател на новата партийна политика, даже с лозунга си “за повече социалдемокрация” (макар че социалистическата партия беше вече възприела социалдемократическата доктрина като идеология за правенето на политика и изготвянето на икономически проекти). Социалдемократизирането за подобен тип субекти означаваше друго: пълно заличаване на спомена за миналото на БСП през 20 в. и изкореняване на позитивните оценки за периода 1944-1989 г. А също така и прокарването на писта за ефективна лична реализация в политическото пространство.
Този подход до избора на Сергей Станишев действаше като добре смазана машина. Но след това започна тихомълком да се подминава значението на “Нова левица” (с кръстници Г. Първанов, Н. Камов и Ал. Томов), да се залага по-скоро на предизборни формации като “За България”, а част от “социалдемократите” отново се върнаха в редиците на соцпартията. БСП директно заздрави връзките си със Социалистическия интернационал, беше приета за негов член, което разколеба схемата: една малка част от привържениците на лявата идея да се обединят в комунистическа, парламентарно представена партия, а останалите да останат в соцпартия с проамериканска ориентация и с укрепнали позиции на олигархическия капитал. Станишев се оказа с нещо неудобен за авторите на проекта и заради това определени сили от номенклатурния бизнес и политическото им ядро решиха да работят за неговото дискредитиране, повтаряйки отчасти метода за отстраняването на Виденов през 1996. Според мен основната причина се крие в подозрението на подобни среди, че след приемането на България в Европейския съюз, Станишев би бил склонен да преориентира нашата външна политика към континентална Европа (тук са силни позициите на неговите съмишленици като испанеца Сапатеро, италианеца Проди или гърка Папандреу). А освен това не е достатъчно сигурно дали след 1 януари 2007 г. той няма да “изостави” формулата “олигархичен капитализъм”.
През периода след 10 януари, 1997 г. се появиха и някои нови явления в живота на БСП. Станахме свидетели на противоречия в самия кръг на Луканов между “потомствени червени аристократи” и “конквистадорите” от низините, които по-добре от първите владеят изкуството на практическите действия и на овладяването на властовите позиции. Същевременно вътре в БСП през последните месеци се оформи лява фракция, която поставя въпроси за вътрешнопартийната демокрация, за “одесняването” в политиката на соцпартията, за външнополитическата ориентация и др. Критическият тон на тази формация е противоречив и често непоследователен. Нелогично е да се устройва атака срещу носителите на дадени пороци, без да се засягат причините и водещите фигури на обществения порок; да се пренасят грешките от едни лица на други; да се пледира за по-самостоятелна външна политика, а да не се заема категорична позиция, да речем, във връзка с военните бази на САЩ; да се подменя конкретиката с общи съждения и др.
По-радикален е актът на ген. Любен Петров, който напусна БСП заради външнополитическата й ориентация и провежданата, според него, дясна политика. Но сега засега всичко това са симптоми за полемика (в по-умерени и по-крайни граници), които имат значение като обозначаване на проблемите, но все още не и като реална сила, заела се с решаването на острите социални и геополитически колизии.
Моята прогноза е, че в соцпартията, въпреки подобно изостряне на дискусията за левите ценности и пътя на България, трудно биха могли да се очакват - поне в най-близко време - съществени промени (извън персоналните). Политиката ще запази като цяло характера си, тъй като се ползва с подкрепата на едрия бизнес и с протекцията на важни чуждоземни среди. Рефлексът за партийното единство, за опасностите от пробив на десницата ще сработи с оглед на опазване на сегашната ситуация.
По-решителна промяна би могла да дойде след приемането на България в ЕС, но за тази евентуална възможност вече споменах.
Не би трябвало да се очаква разрастване на влиянието на комунистическите партии, нито тяхното обединяване. Те нямат разработени стратегия и тактика, които да отчитат факта, че днес България е друга, че капитализмът не може на този етап да бъде премахнат, преодолян, че живеем в епоха на високотехнологична информационна революция, на засилени икономически и политически контакти, че участието ни в Европейския съюз и в различните други международни организации и съюзи също действа в подобна насока.
Възможен е обаче преход от олигархичен към държавен капитализъм, нещо, което понастоящем Владимир Путин върши в Русия.
Вероятно ще протекат процеси в БСП, които биха могли да се осъществят най-вече по два начина. Или като договор между различните идейни схващания и представи за лява политика (компромисите се правят в името на подема на страната ни и преодоляването на унизителната й подчиненост на чуждия фактор). Или като се оформят различни потоци в лявото движение, които ще отразяват различността в социалните интереси.
Според мен обаче в най-съществетна причина за вътрешнополитически промени ще се превърне членуването на България в Европейския съюз - от една страна, това ще заякчи позициите на капитала и неговото господстващо място в националния живот. От друга, ще нанесе удар върху олигархическия капитализъм. Европа не би търпяла съществуването на паразитен капитал, порочен като генезис и като корупционна практика. За ЕС е опасно, ако в неговата система се съхрани капитализъм, базиран върху корупцията и голото присвояване.
Неминуемо е да се извърши ревизия на този перестроечен икономически и политически модел, стабилизиран особено след преврата на 10 януари 1997 г. Едва ли Европейският съюз ще позволи задълго малка държава като България да изпълнява функциите на “троянския кон” в общността. Част от управляващата политическа класа у нас вероятно сравнително бързо ще проумее, че преориентацията към външната политика на континентална Европа е по-изгодна за самата нея, а и би й възвърнала известно влияние в широките народни маси.
Един парадокс: влизането в Европейския съюз, което е заслуга и на организаторите на десетоянуарския метеж, ще кристализира на финала като историческо преодоляване на господството на олигархическия капитализъм и на неговия политически антураж.
Това са хипотези.
Истината е, че все още живеем под диктата на идеи и практики, мотивирани от преломните януарски събития, които подпечатаха пътя на България, начертан на Кръглата маса след 1989 г. С оглед на това влизането на нашата страна в Европейския съюз би трябвало да спомогне за такова развитие, за такова придвижване на България към високоразвитите държави, което да отговаря на националните интереси, на интересите на българина.
Обезсилването на контрапродуктивната идеология на 10 януари 1997 г. е предисловие към реалистично обоснованите алтернативи пред отечеството. Новите цели предполагат ерозиране на средата, върху която се крепи олигархическия капитализъм и неговата сляпа обвързаност с атлантическите ценности на планетарната свръхдържава!

край

Нагоре
Съдържание на броя