"Нова Зора" - брой 49 - 12 декември 2006 г.

Слава за Тангра
Във Виена отбелязаха юбилея на акад. Васил Гюзелев
"Зора"

На 10 ноември в дом Витгенщайн, във Виена, бе открита научна конференция на тема “Средновековна България, Византия и Европа”. Форумът бе проведен по инициатива на Българския изследователски институтв Австрия към Виенския университет и Института по византийско изследване към Австрийската академия на науките. Събитието отбеляза юбилейната 70-годишнина на акад Васил Гюзелев.
Поздравленията към големия български учен поднесоха Антоанета Чолакова, директор на Българския изследователски институт в Австрия, проф. д-р Андреас Шварц, зам.-директор на Института за историческо изследване на Австрия и президент на сдружението “Приятели на дом Витгенщайн”, проф. д-р Петер Сустал, директор на Института за византийско изследване, и проф. д-р Сергей Карпов, декан на Историческия факултет на Московския университет “М. В. Ломоносов”.
Проф. Йоханес Кодер, директор на Института по византинистика и новогърцистика към Виенската академия на науките, прочете “Възхвала за Васил Гюзелев”. В словото той очерта жизнения път и научното творчество на обаятелния български учен, неговия принос в австрийската византинистика и медиевистиката от 1969 година насам.
Както може да се предположи, акад. Гюзелев репликира поздравите на своите колеги и приятели и изнесе вдъхновеното слово “Виена и моите прятели”.
Повечето поздравления и доклади, изнесени на научната конференция във Виена, ще бъдат публикувани през 2007 г. в отделен том на поредицата Българския изследователски институт в Австрия.
Събитието се превърна в тема и за пресата и електронните медии във Виена, посрещнато бе с интерес и от културната и научната общественост, където името на акад. Васил Гюзелев е познато от години.
След българското честване на Тангра, бенефиса във Виена още веднъж подчертава, че 70-годишният юбилей може да бъде сериозен повод за радост, за професионално признание и доказателство за най-топли човешки чувства между учените, останали незасегнати от студени и топли войни, глобализъм и либерализъм и всякакви отенъци на политическото ежедневие. Защото науката е високо горе, над дребните политически незарбории и конформистки спорове.
Акад. Васил Гюзелев е щастливо събитие не само в българската, но и в европейската наука. Пак му пожелаваме от все сърце дълголетие и нови професионални успехи.

Нагоре
Съдържание на броя