"Нова Зора" - брой 46 - 21 ноември 2006 г.

Свещената земя на Израел
Ангел БАРУСОВ

След разпада на Съветския съюз над милион руски евреи се изселиха в Израел.
Наред с другото те пренесоха от СССР в Близкия изток и кулинарните си привички, включително привързаността към свинското месо. Хилядолетното религиозно табу си е табу, но животът си е живот и израелските производители се съобразиха с възникналото на пазара търсене на месо от презряното животно. С отглеждането на свине се заеха преди всичко кибуците, израелските комуни, които се занимават с животновъдство. В Израел обаче отглеждането на грухтящата популация си има своя специфика. Целият терен на фермите е покрит с дъски или други материали така, че свинете и техните екскременти и урина да не могат да проникнат по никакъв начин до земята под тях. В противен случай това било истинско светотатство срещу завещаната от дедите вяра, традиция и обичай, престъпно кощунство срещу Свещената земя на Израел.
Избрахме примера с Израел не само защото е уникален като практика, но и заради факта, че днешният български читател знае какво струва на евреите, арабите, а в известен смисъл и на целия свят придобиването на тази земя от юдеите. В едни случаи те са я изкупували полунасила, полудоброволно от арабските й собственици. В други случаи това стана с ред кървави войни, които всъщност никога не са затихвали.
Именно обилно проливаната кръв на много поколения е цената, на която народите по нашата планета са придобили и запазили своята земя.
Припомняме всичко това заради леката ръка, с която ние, българите от началото на 21 в., започнахме да продаваме кървавата земя на нашите бащи и деди на чужденци, които не са пролели за нея дори капка пот.
За да разберем по-ясно какво престъпление вършим, по-долу поместваме таблица с цената на земята в някои европейски страни. Обърнете внимание на каква безценица се разделяме ние с извоюванеото от десетки поколения преди нас (тринайсет пъти по-евтино от англичаните, 45 пъти по-евтино от холандците). Не посочваме цифрите за Израел, защото там земя могат да купуват само евреи.

Цени на 1 дка земя в някои европейски страни*:
България 1550 лв.
Словакия 1550 лв.
Чехия 2450 лв.
Франция 7500 лв.
Германия 18000 лв.
Ирландия 25500 лв.
Великобритания 21000 лв.
Холандия 70000 лв.
* Цифрите в таблицата отразяват средните цени на 1 дка земя. Данните са на Държавна агенция за недвижимости в Полша.
Публикацията е от полското издание на “Нюзуик”, бр. 20, 2006 г.

Нагоре
Съдържание на броя