"Нова Зора" - брой 47 - 22 ноември 2005 г.

ДПС посяга и към училищата
д-р Теодор БОЕВ

Дълго време анкарските петоколонци нямаха претенции към българското образование. Единственото, за което настояваха, бе въвеждането на часове по майчин език. Е, видя се, че малките турчета изобщо не копнеят да учат съвремения литературен турски език (пък и за какво им е наистина?), а и те като българчетата наблягат на английския.
Сега обаче ДПС реши да наложи глобален контрол над училищата в смесените райони. По най-простия и ефективен начин - като се предостави на кметовете да назначават школските директори. А за да не е съвсем ачик далаверата, инициативата излиза от кметовете на Асеновград, Садово, Карлово, Стамболийски и Куклен - все общини, където има и мюсюлманско насление, но то е малцинство. Какво ще последва обаче в тези общини, които са изцяло под власта на ДПС, ако депутатите приемат подобен закон, е ясно и за слепия. Кметът турчин ще назначи директор турчин. Който директор ще уволнява всички български учители и ще назначава на тяхно място турски такива. Може би с изключение на тези по български и чужд език. След което в класните стаи ще започне да се преподава де на български, де на турски. Докато накрая не само турчетата, но и помачетата, и българчета, щат не щат, ще започнат насила да учат турски.
Ако на някой подобна картина му се вижда пресилена, нека види какво става във Франция и въобще в Западна Европа. Там в смесените училища мюсюлманските младежи налагат обичаите си на християнските. Вместо да е обратното. Специално в България потурчването на училищата в смесените райони ще бъде поредната стъпки към тяхната етническа капсулация и косовизация. Знайно е, че Анкара действа бавно, но мисли стратегически... Въпросната идея е още от времето на Дунавския валия Митхад паша.

Нагоре
Съдържание на броя