"Нова Зора" - брой 20 - 17 май 2005 г.

Документ за времето
Стела БАНКОВА

В сряда, на 11 май, 39-ото народно събрание проведе 485-ото си заседание. То бе открито в 8,01 ч, под председателството на Борислав Великов, Камелия Касабова и Любен Корнезов зам.-председатели).
Първата и най-важна точка на това заседание бе гласуването на Законопроекта за ратифициране на договора между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния, за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз, протокола относно условията и договореностите за приемане на Република България и на Румъния в Европейския съюз, акта, относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в учредителните договори на Европейския съюз и заключителния акт по присъединяването на Република България и на Румъния към Европейския съюз.
От гласувалите 233 депутати 230 бяха “за”, 1 - "против", и двама "въздържали се".
Законопроектът бе приет на първо гласуване, при това с ръкопляскания.
Единственият глас “против” бе на независимия депутат Стела Банкова. Г-жа Банкова бе поканена да мотивира пред присъстващите в залата своя отрицателен вот.
Както много пъти, и сега в. “Нова Зора” адмирира позицията на г-жа Банкова и публикува нейното кратко изказване без редакция. Убедени сме, че толкова ясна и стегната аргументация са полезни не само за актуалния политически ден, но и за близкото бъдеще. За времето, когато това ще бъдат документите на историята, а не трафаретни шушукания и съпътстващи реплики, отразени в сухи протоколи.

"Зора"

Уважаеми колеги,
Категорично подкрепям процеса на евроинтеграция, подкрепям усилията България да бъде достоен и равноправен член на Европейския съюз. Гласувах обаче “против”, защото не мога да приема чл. 30 от договора, който цитирам: “България се обвързва с окончателното спиране на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй” през 2006 г.”
Не приемам непрозрачния начин, по който бяха водени преговорите с Европейския съюз.
България е единствената страна сред кандидатките за членство, в която нямаше обществен дебат, не се проведе референдум, обществото и парламентът не получиха информация за ангажиментите, които поехме. Всъщност, гласувах не против евроинтеграцията като процес, а защото не приемам предателството спрямо АЕЦ “Козлодуй”. Според най-добрите ядрени специалисти в Европа реакторите в Козлодуй са напълно безопасни и могат да работят пълноценно до 2035 г.
Партньорската проверка, която правителството прикри, също потвърди изправността на реакторите. Оказа се, че българското правителство не е депозирало в Европейския съюз искане за удължаване на сроковете за експлоатация на 3 и 4 блок на АЕЦ “Козлодуй”. Можем да гадаем дали кабинетът не е осребрил капитулантската си позиция по отношение на АЕЦ “Козлодуй”.
Длъжна съм да повторя обаче, че от затварянето на тези реактори България ще загуби над 9 млрд. долара. За тези огромни загуби Европейският съюз ни компенсира само с 210 млн. евро. Аз не мога да приема това. Не мога да се съглася с милиардите загуби за България.
Считам, че българският парламент трябва да защитава българските национални интереси, а не интересите на чужди държави и корпорации. Българските национални интереси трябва да стоят над всичко! Благодаря.

Нагоре
Съдържание на броя