"Нова Зора" - брой 20 - 17 май 2005 г.

Изборите - съдбовни за България
Д-р инж. Марин БЕЛОЕВ, президент на консорциум “КЗУ-холдинг груп”,
пред “Нова Зора”, в разговор с Минчо МИНЧЕВ

Инж. Марин Белоев е създател и дългогодишен генерален директор на специализираното обединение “Контролно-заваръчни устройства” (КЗУ) в периода 1966-1992г.
Под неговото ръководство са извършвани най-отговорните монтажно-заваръчни работи на обекти като АЕЦ “Козлодуй” - от I до VI блокове, НХК “Бургас”, газопровода - I етап - Кардам-Враца, химическите заводи Девня, ПАВЕЦ “Чаира” и много други. Инж. Белоев е член на редакционния съвет на в. "Нова Зора".

Г-н Белоев, как оценявате нагласата на българското патриотично настроено общество 45 дни в навечерието на парламентарните избори в България?
Моето мнение отразява и мнението на много мои колеги и партньори. Накратко, ние смятаме, че е дошло време на тези избори българските патриоти да изберат възможно най-пробългарски и патриотично ориентирани народни представители, които на свой ред да излъчат и правителство, отговарящо най-пълно на националните интереси на България. Защото днес тези интереси са застрашени в най-дълбока мяра.
На всеки, който обективно преценява действията на досегашните (след 1990 г.) народни представители и правителства, е пределно ясно, че в голямата си част те преследваха собствени, лични користни цели с участието си във властта. Още по-лошо, те най-често се оказваха марионетки в ръцете на онези, които уредиха участието им в нея.
За съжаление България стана страната от бившия социалистически лагер, където ръководните властови структури заложиха на най-антибългарски настроени персони, и те с огромно настървение работиха срещу интересите на България. Впрочем, такова отношение смути даже и чуждите им покровители.
Вредни и престъпни неща се натвориха през тези 15 години у нас. И нормално, България падна на дъното на социално-икономическото си развитие. От него лесно откъсване няма.
Затова ще спомена само едни от най-черните жалони на разрухата: унищожено едро земеделие и хидромелиорация; унищожени гори и пасища; унищожена лека и хранително-вкусова промишленост, за които имахме завоювани необятни пазари в страните на ОНД; унищожено средно машиностроене, със завоювани пазари и на Изтоку и на Запад. Сега се довършва и доразграбването на енергетиката.
Нито един парламент, нито едно правителство не защитиха това огромно национално богатство, създадено от три поколения българи. Напротив, допуснаха да бъде унищожено, или по-голямата част от него да отиде в джобовете на хора, които нямат нищо общо със създаването му.
Затова твърдя, че дейността на властниците през тези 15 години е характерна най-вече с антибългарските си действия.
Но нали точно те тръбяха, че се извършва преход към пазарна икономика и това оправдава действията им? Че вървим към общество на хора, чиято предприемчивост ще определя бъдещето. Дали се случи точно това? Вие как мислите?
Това са твърдения за наивници и глупаци, каквито за съжаление ги има доста и в България. Има една народна мъдрост “изгори юргана, за да прогони бълхата”.
Кой може да допусне подобна грешка сега? Отговорът е ясен - само злонамереният или глупакът. След разгрома на стопанските кадри в периода 1992-1993 г. - създатели на този общодържавен икономически потенциал, антибългарските властници вече не срещаха препятствия пред намеренията си да го подложат на разграбване и унищожение.
В много по-добър вариант преходът се осъществи в Чехия, Словакия, Унгария, Словения например. И тези страни, както всички знаят, са далеч преди нас. Да не говорим за Китай.
Той показа как при националноотговорно държавно ръководство икономиката може да достигне показателите на най-високо развитите държави.
Съгласен съм с това, което казвате. Но какво може да се направи при сегашната действителност в България, ако в бъдещия парламент надделеят родолюбиво настроените депутати?
Макар и много трудно, но е възможно да се мобилизира останалата патриотична енергия в българските граждани. Да се насочи към спиране на разпада и обезверяването на българско общество.
Но какви конкретни действия виждате в работата на този кръг "родолюбиво настроени депутати”, както ги наричате?
Смятам за най-важно да се формира ясна стратегия за развитието на българската нация до 2030 г. поне. Т.е. за следващите 25 години, които са едно нищо в сравнение с изминалите години на разруха. Тогава родените днес ще имат възможност да продължат работата за просперитета на България. Тук могат да дадат своя принос както поколенията от средата на 20 век, така и тези от 80-те години.
На второ място, трябва да се ликвидира корупцията на всички нива, да се осъществи едно важно изискване - равнопоставеност пред законите. Корупцията днес, която е повсеместна, обезсмисля законодателството, че даже и нормалното съществуване на държавата.
Българската нация трябва да разполага със справедливи правни норми. При нефективно законотворчество да се търси строга отговорност от парламента.
Има стратегически закони, които според мен изискват референдуми. Въпреки членството ни в ЕС, въпреки Европейската конституция, трябва да има и специфично българско законодателство, осигуряващо развитието и запазването на българската нация.
Това е в най-едри щрихи. Кое е най-важното във вътрешен план?
Необходимо е да се гарантира безопасността и имуществото на българските граждани. Свидетели сме, на съвременен башибозушки терор над честните и трудолюбиви хора, особено в селата, и главно над възрастни хора. Тези, които са унижени от настоящите властимащи, които трябва да разчитат на ниските си пенсии и нямат осигурено здравеопазване, тези, които се мъчат да оцелеят, като сами произвеждат някаква продукция за свое изхранване, а това са картофи, лук, фасул, зеле. Други гледат овце, прасета, кокошки... Та тези хора, може би са стотици хиляди, те се борят с честния си труд да оцелеят, но биват ограбвани и прокуждани от паразитстващи групи по села и малки градове. На подобни бандити се правят отстъпки, те биват привличани за каузата на някой местен гаулайтер. А всъщност трябва да се защитят стотиците хиляди честни българи, защото са дали младостта си за просперитета на България. Тези бабаити просто трябва да се трудят за благото на обществото.
Говорите за битовия терор в българските села. Но той е етнически оцветен.
Никой не бива да спекулира с етническата карта. Или с нарушени права на човека и т.н. Трябва да се прилага един принцип - този за равенството пред закона
Но има нещо много важно.
Трябва да се преодолее застрашителният демографски срив на българския народ. На път сме да затрием един уникален генетичен фонд. Той е дал работливи и талантливи хора, признати в най-различни области на човешката дейност.
Как стана така, че днес е непосилно за едно семейство да осигури финансово издръжката на повече деца, защо няма облекчени условия за детски градини и училища, защо това се случва като правило в семейства с доста висок образователен ценз?! Жените в тези семейства, реализирали се на работното място, с изисквания за определена квалификация, се страхуват да родят и отгледат повече деца, само за да не им пропадне професионалното развитие. Камо ли да загубят работното си място. При тази ситуация те се решават на едно или две деца най-много...
Как мислите, че може да се преодолее този проблем?
Тъкмо тук според мен е ролята на родолюбивото българско общество, на народните представители. Да сътворят такова законодателство, че тези майки да са спокойни до навършване на 18 години, и то на третото им дете. Има и много самотни майки, които упражняват интелектуални професии. Те какво би трябвало да сторят?!
Въпросът просто не търпи отлагане, както и много други болни теми, чието разрешаване вълнува обществото.
Трябва да допълня и нещо друго. Борбата срещу разпространението на дрога. Дори мисля, че наркопласьорите трябва да бъдат съдени като предумишлени убийци...
Набелязахте доста неща като ангажимент на държавата и обществото. Давате ли си сметка, че за това са необходими и много средства?
Вярно, че е сложно. Но простите решения досега, както се вижда, не водят до по-добри резултати...
Най-важното е, пак го повтарям, тези въпроси да са на вниманието на родолюбиви българи, с решаващо влияние във властовите структури на държавата. Тогава може да се надяваме на съчетаването на желание и възможности.
Например проблема за бандитите, които разграбват селото и беззащитните хора там. За това почти не се искат средства. Според мен съответният кмет просто трябва да организира доброволни патрули, РПУ да застане на мястото си и да затвори бабаитите, а съответният прокурор да предяви незабавно обвинение и съдът да ги осъди. Според мен, най-добре на принудителен труд.
С други думи, всеки трябва бързо да си свърши работата, без компромиси със законите и служебните си задължения. Като усетят, че не са безнаказани, бързо ще намерят почтен начин за препитание.
Но държавата в момента няма средства да си изпълнява даже задълженията по Конституцията на България. Смятам, че за това са виновни всички участници във властта от 1989 г. насам.
А средства откъде да се намерят?
А кой продаде на безценица държавните предприятия, чиято печалба пълнеше бюджета?! Ще спомена само НХК-Бургас, "Петрол" АД, бирените фабрики, с техните милиарди лева за държавния бюджет.
Знаете ли сега каква е печалбата им? Някакви си мижави милиони. Кой съсипа другите предприятия и разгони стопанските кадри, създавани десетилетия с парите на всички български граждани? Тези предприятия имаха пазари, произвеждаха и печелеха. А после ги разсипаха и продадоха на некадърници от “братовчедското обкръжение”.
Това за средствата, а за хората?
Абсолютно сигурен съм, че има почтени и професионално подготвени хора. И мисля, че те трябва да се обединят около идеята “България над всичко”. Те могат на базата на средносрочна програма от 10 години да възвърнат позициите на България сред 50-те най-развити държави в света.
Разбира се, много важно е да се даде възможност на предприемчивия българин максимално да реализира своите трудови и мениджърски качества. Стига празни приказки за “съдействие на малкия и средния бизнес”.
Много неща не са решени още законодателно, в т.ч. и кодексът на труда не спомага за развитието на предприемачеството.
Ще дам само един пример.
Много фирми-производители в България, на които се разчита да изнасят продукция и да намаляват външнотърговския дефицит, ползват остарели технологии, оборудване и остарели кадри. Те нямат стратегия и финансови възможности за иновация. При влизането в ЕС, много бързо ще фалират. Какво прави държавата сега за тях? Нищо! И те са обречени. Тук е мястото на новоизбрания парламент и депутати. Те трябва да вземат адекватни мерки, и то спешно.
Какви според Вас са тези мерки?
Най-бързото и най-ефективното, което първо трябва да се свърши, е новият парламент да позволи на тези фирми да ползват половината балансова печалба преди облагането й с данъци, за закупуване на нови технологии, оборудване и подготовка на висококвалифицирани фирмени кадри. Според мен това би била сериозна помощ за българския бизнес.
Бъдещето на българската нация и народ днес е на кантар... Сложно е. И затова тези избори могат да се окажат съдбовни за България. И следователно съдбата на страната е в ръцете на българския избирател. Той трябва непременно да гласува, да се довери на родолюбиви кандидати, доказали своите качества пред обществото.
Затова повече български патриоти трябва да влязат в парламента. Считам, че Коалиция "Атака" обединява такива хора, които напълно постижимо е, да имат депутатска група в новия парламент.

Нагоре
Съдържание на броя